SNS Asset Management breidt activiteiten in microfinanciering fors uit

Door het grote succes van het SNS Institutional Microfinance Fund en de groeiende vraag in de markt breidt SNS Asset Management, onderdeel van SNS REAAL, haar activiteiten in microfinanciering fors uit. Als eerste gaat SNS Asset Management een tweede SNS Institutional Microfinance Fund introduceren. Ook heeft SNS Asset Management de intentie een belang van 10% in de toonaangevende Amerikaanse Investment Manager Developing World Markets (DWM) te nemen. DWM is een kleine maar erkende specialist op het gebied van microfinanciering. Verder heeft SNS Asset Management door de Rijksuniversiteit Groningen een tweetal onderzoeken laten doen naar de financiële en sociale ratio van microfinanciering. De resultaten ondersteunen de verwachting dat microfinanciering bijdraagt aan het beleggingsresultaat van institutionele portfolio’s en de armoedebestrijding. Gegeven de extra activiteiten op het gebied van microfinanciering heeft SNS Asset Management tevens haar personeel uitgebreid.

Lancering tweede SNS Institutional Microfinance Fund
In 2007 introduceerde SNS Asset Management het eerste SNS Institutional Microfinance Fund. Het fonds is het eerste in zijn soort en is uitsluitend bestemd voor institutionele beleggers. Het SNS Institutional Microfinance Fund belegt via microfinancieringsinstellingen (MFI’s) in microfinancieringsprojecten in ontwikkelingslanden en opkomende economieën. De belangstelling van institutionele partijen (met name Nederlandse pensioenfondsen en verzekeraars) overtrof de verwachtingen met een inleg van meer dan 160 miljoen euro. Gegeven de groei aan financieringsbehoefte van MFI’s en de groeiende vraag van institutionele beleggers is besloten om een tweede microfinancieringsfonds te lanceren.

Theo Brouwers, directeur SNS Asset Management: “De leningenportfolio in ons eerste fonds is gemiddeld gegroeid met meer dan 70% met een uitstekende winstgevendheid. Meer dan één miljoen kleine ondernemers en hun families zijn door dit fonds geholpen aan een hogere levensstandaard”. De financiering van de gehele microfinancieringsmarkt wordt in toenemende mate door internationale investeerders gedaan, het afgelopen jaar is deze gegroeid van 4,5 miljard dollar naar ca. 5,5 miljard dollar. De totale financieringsbehoefte wordt geschat op 250 miljard dollar. Het tweede SNS Institutional Microfinance Fund geeft institutionele beleggers de mogelijkheid te investeren in deze markt met goede rendementen vanuit zowel een financieel als sociaal perspectief.

DWM
SNS Asset Management werkt nauw samen met de Amerikaanse investment manager Developing World Markets (DWM) voor het selecteren en monitoren van goede microfinancieringsinstellingen. DWM is een van de leidende marktpartijen op het gebied van microfinancieringen. Ook voor het tweede Microfinance Fund zal DWM als investment manager optreden. Gegeven de verwachte groei in de microfinanciering en de investeringsmogelijkheden, en het vertrouwen in de samenwerking hebben beide partijen de intentie kenbaar gemaakt om SNS Asset Management voor 10 % te laten participeren in DWM. Hiermee onderstreept SNS Asset Management het vertrouwen in de kleine ondernemers in ontwikkelingslanden, de microfinancieringsmarkt en in het bijzonder de mensen van de onderneming DWM. De opbrengst zal DWM investeren in haar eigen organisatie voor financiering van de verwachte groei.

Onderzoek
Beleggen in microfinanciering is een relatief nieuw en onbekend onderdeel van investeringsmogelijkheden. Vandaar dat SNS Asset Management wil bijdragen aan het verwerven van kennis en delen van ervaringen op dit gebied. SNS Asset Management heeft twee onderzoeksstudies laten uitvoeren door de Rijksuniversiteit Groningen. Het ene onderzoek laat zien dat microfinanciering een bijdrage kan leveren aan de diversificatie van een beleggingsportefeuille. Het andere laat zien dat de grootte van de microfinancieringsinstelling gevolgen heeft voor de sociale impact. SNS Asset Management zal zich blijven inspannen voor ontsluiting van deze nieuwe markt en de research voor vergroting van de kennis in de markt blijven initiëren en ondersteunen.

Share Button