Duurzaam beleggen flink in de lift

Millward Brown heeft in het voorjaar van 2007 weer haar jaarlijks onderzoek onder particuliere beleggers uitgevoerd. Dit is de elfde editie sinds 1997. Er zijn 1.059 beleggende huishoudens ondervraagd die beleggen in individuele aandelen, obligaties, beleggingsfondsen, derivaten, aandelenlease of structured products. De categorie duurzame beleggingsfondsen wint met name terrein onder kleinere beleggers (tot € 10.000 belegd vermogen). De penetratie van deze fondsen is binnen deze doelgroep in het laatste jaar verdubbeld.

Hier volgen enkele opvallende resultaten:

In het voorjaar van 2007 telt Nederland 1,44 miljoen beleggende huishoudens en dat betekent een groei van 70.000 ten opzichte van een jaar geleden.

De groei wordt bovenal gedragen door nieuwkomers die een jaar eerder nog niet op de beurs actief waren. Toch is er bepaald geen sprake van onbesuisd intreden zoals tijdens de hausse in de late jaren negentig. Toen groeide de markt met honderdduizenden per jaar. De intreders van nu weten veel beter waar ze aan beginnen en zijn zich beter dan toen bewust van beleggingsrisico’s.

Structured products zijn in enkele jaren tijd gemeengoed geworden. Inmiddels belegt één op de drie beleggers erin. De rol van professionele adviseurs mag hierbij niet worden onderschat: beleggers die zich laten adviseren, plegen vaker in structured products te beleggen.

Individuele aandelen kunnen zich in een groeiende belangstelling verheugen. Momenteel hebben naar schatting 775.000 huishoudens individuele aandelen in portefeuille. Daarmee komt een einde aan een jarenlange periode waarin juist minder particulieren erin belegden.

De kapitaalgewogen asset mix van particuliere beleggers toont een portefeuille die de risico’s gemiddeld als volgt spreidt:
49% in beleggingsfondsen
33% in aandelen
9% in obligaties
8% in derivaten

In vergelijking met een jaar geleden is de weging van obligaties sterk verminderd. Dit komt beleggingsfondsen en derivaten ten goede.

• De categorie duurzame beleggingsfondsen wint met name terrein onder kleinere beleggers (tot € 10.000 belegd vermogen). De penetratie van deze fondsen is binnen deze doelgroep in het laatste jaar verdubbeld.

• In het voorjaar van 2006 registreerden we een record optimisme onder particuliere beleggers. Nu, een jaar later, is dat optimisme wat getemperd. De koersdalingen in mei 2006 en opnieuw in februari 2007 hebben duidelijk gemaakt dat het verliezen van koerswinsten sneller gaat dan het winnen ervan. Toch zijn dit gezonde koerscorrecties: beleggers realiseren zich eens te meer wat de risico’s zijn. We kunnen spreken van een volwassen markt waar niet snel grote paniek uitbreekt.

• Het zijn bepaald niet alleen de koerswinsten die beleggers stimuleren om aan de slag te gaan. Voor de helft van de beleggers is het dividendrendement mede een reden om te beleggen. Niet eerder hadden zoveel beleggers oog voor dividend.

Share Button