Klimaatfondsen niet altijd zo groen

Bron
HLN

Klimaatfondsen die als duurzame beleggingen op de markt worden gebracht, investeren soms in kernenergie of biobrandstoffen tot zelfs de wapenindustrie of bedrijven die de mensenrechten schenden. Die conclusie trekken onder meer de Bond Beter Leefmilieu (BBL) en Netwerk Vlaanderen nadat ze in een rapport een aantal klimaatfondsen tegen het licht hebben gehouden.

Klimaatfondsen die als duurzame beleggingen op de markt worden gebracht, investeren soms in kernenergie of biobrandstoffen tot zelfs de wapenindustrie of bedrijven die de mensenrechten schenden. Die conclusie trekken onder meer de Bond Beter Leefmilieu (BBL) en Netwerk Vlaanderen nadat ze in een rapport een aantal klimaatfondsen tegen het licht hebben gehouden.

Kernenergie
Niet elk klimaatfonds dekt dezelfde lading, hebben ze vastgesteld. Een aantal fondsen sluit bijvoorbeeld investeringen in kernenergie of niet-duurzame biobrandstoffen niet expliciet uit. Dat laatste geldt zelfs voor het fonds van Triodos, toch een koploper in groen beleggingsbeleid.

Beperking uitstoot CO2
Op zich lijkt het niet onlogisch dat klimaatfondsen in kernenergie of biobrandstoffen investeren. Beide technologieën beperken immers de uitstoot van broeikasgassen als CO2, en dat is het voornaamste beleggingscriterium voor een klimaatfonds. Maar de BBL en Netwerk Vlaanderen denken daar anders over. Energiebesparing en energie-efficiëntie moeten voorop staan, vinden zij, en alternatieve energie mag een aanvulling daarop zijn.

Biobrandstoffen rangschikken de auteurs van het rapport onder ‘discutabele technologieën’ en kernenergie onder ‘niet duurzame technologieën’.

Recht op eerlijke producten
"Klanten die willen beleggen met aandacht voor het milieu, hebben recht op eerlijke producten. Investeringen waarmee zij bijdragen tot oplossingen voor het klimaatprobleem, zonder schade aan te richten op milieuvlak of op een ander domein. Omdat de klant het groene gehalte van een fonds niet zelf kan controleren, heeft de aanbieder een grote verantwoordelijkheid in de invulling ervan", zo concludeert het rapport. (belga/ka)

Share Button