Leger des Heils past beleggingsportefeuille aan

Stichting Leger des Heils beheert het belegde vermogen voor alle onderdelen en activiteiten van het Leger des Heils in Nederland. Eind 2007 bedroegen de beleggingen gefinancierd met eigen vermogen € 98 miljoen (2006: € 91 miljoen). De beleggingstrategie van het Leger des Heils is defensief met een sterke nadruk op vastrentende waarden (vooral staatsobligaties).

Daarnaast belegt de stichting ongeveer 25% in zakelijke waarden zoals aandelen, beleggingsfondsen en indirect onroerend goed.

Sociaal verantwoord beleggen

Het Leger des Heils heeft al vele jaren geleden gekozen om haar grondbeginselen ook in haar beleggingsbeleid zichtbaar te maken. Dit leidde ertoe dat geen beleggingen waren toegestaan in wapenindustrie, alcohol, tabak en pornografie.

Deze keuzes zijn naderhand uitgebreid tot de navolgende uitsluitinglijst:

– Tabak;

– Alcohol;
– Pornografie en goedkoop amusement;
– Gokken;
– Wapen- en oorlogsindustrie (incl. toeleveranciers);
– Fraude en corruptie;
– Kinderarbeid, discriminatie en schending van mensenrechten;
– Ernstige milieudelicten;
– Aanwezigheid in “gevoelige” landen.

Het Leger des Heils streeft naar een maximaal financieel rendement op haar portefeuille gebaseerd op een defensieve strategie. In de keuze tussen financieel rendement en toepassing van de uitsluitingen wordt ondubbelzinnig gekozen voor toepassing van de ethische normen.

In 2006 en 2007 heeft het Leger des Heils in samenwerking met haar externe vermogensbeheerders de periodieke screening van haar effectenportefeuille uitbesteed aan DSR (Dutch Sustainability Research te Zeist). Dit gerenommeerde onderzoeksinstituut is gespecialiseerd in het verkrijgen en toepassen van ethische beoordelingen van ondernemingen en staten. Zij werkt daarbij samen met haar internationale netwerkorganisatie SIRI Company.

De screening door DSR ten behoeve van het Leger des Heils is samen te vatten als enerzijds het effectief bewaken van de ethisch uitsluitingen en anderzijds het vermijden van beleggingen in de slechtste 10% scoorders (op ethisch gebied) in de sector.

Het Leger des Heils ontvangt maandelijks informatie van DSR, waarbij inzicht wordt gegeven in het totaalprofiel van de beleggingsportefeuille alsmede eventuele signaleringen van overschrijding van de ethische beleggingsnormen. De externe vermogensbeheerders hebben in hun mandaat instructie gekregen om deze signaleringen adequaat te verwerken door dat betreffende fonds te verkopen.

Verkoopmutaties 2007 door toepassing ethisch normen
In de afgelopen periode is op basis van door DSR verstrekte informatie overgegaan tot actieve verkoop van de navolgende fondsen. De reden van verkoop staat achter het fonds vermeld:

Siemens: staat op zwarte lijst “Birma Campaign”. Tevens kritiek op activiteiten in Soedan;
Mitsubishi Corp.: staat op zwarte lijst “Birma Campaign”. Tevens gesignaleerde betrokkenheid bij kinderarbeid in ertsmijnen in India;
Toyota Motor Corp.: juridische milieuclaims in USA. Ook controverse vakbondsvrijheid Filippijnen;
Hitachi Ltd.: staat op zwarte lijst “Birma Campaign”;
ENI: staat op zwarte lijst “Birma Campaign”. Tevens kritiek op activiteiten in Nigeria;
Baker Hughes: staat op zwarte lijst “Birma Campaign”. Tevens kritiek op activiteiten in Iran;
Arcelor Mittal: problemen met veiligheid en gezondheid werknemers;
Nestlé: arbeidsomstandigheden werknemers;
Hewlett Packard Corp.: levering van cruciaal computersysteem voor kernwapens;
Tyson Food: schadevergoeding wegens gebleken (rassen)discriminatie.

Share Button