Sterke groei klanten en beheerd vermogen duurzame ASN Bank

Bron
ASN Bank

De ASN Bank versterkte in het eerste halfjaar 2008 haar positie in de markt van duurzaam sparen en beleggen.

Het klantenbestand groeide fors met 32.000 nieuwe klanten naar 395.000: een stijging van 9%.
Het totale vermogen onder beheer nam in de eerste 6 maanden van 2008 toe met
€ 720 miljoen naar ca. € 5.6 miljard: een toename van 15%.
Voortzetting groei
De ASN Bank verwacht dat de groei in de loop van het jaar doorgezet zal worden.
Ewoud Goudswaard, Algemeen Directeur ASN Bank: ‘Wij hebben bewust gekozen voor een groeistrategie om onze missie, de duurzame samenleving te bevorderen, zo krachtig en succesvol mogelijk vorm te geven. We houden ons daarbij uitstekend staande in de kredietcrisis en komen in deze tijd juist goed voor de dag door het hanteren van duurzame beleggingscriteria. De ASN Bank is niet betrokken bij niet transparante beleggingsproducten waar op dit moment veel media aandacht voor is. Wij zijn er trots op dat zoveel klanten voor de ASN Bank kiezen omdat ze zich herkennen in onze uitgangspunten. De ASN Bank praat niet alleen over het klimaat, mensenrechten en het voorkomen van kinderarbeid maar handelt daar ook naar. Dat combineren wij, als bank waar klanten nog echt voorop staan, met een uiterst efficiënte en professionele dienstverlening.’

Jeroen Jansen, Directeur ASN Bank: ‘Het is zeer motiverend dat weer zoveel mensen hun vertrouwen geven aan de ASN Bank. Goede dienstverlening en rendement gaan uitstekend samen met het hebben van duurzame idealen. De succesvolle groei van klanten en beheerd vermogen is het resultaat van het consistent hanteren van onze duurzame criteria op het gebied van mensenrechten en klimaat. Wij zijn een bank met een kloppend hart voor de wereld, geen koude geldmachine. De mening van onze klanten is zeer belangrijk voor ons en vormde mede de aanleiding voor de lancering van onze ‘community website’ Voordewereldvanmorgen.nl. Deze site biedt een platform om mee te praten en denken en acties te lanceren op het gebied van duurzaamheid. De positieve reacties van zowel klanten als andere deelnemers tonen aan dat zij de manier waarop wij het stimuleren van duurzaamheid concreet invullen, zeer positief waarderen.’

Overzicht cijfers ASN Bank

30 juni 2008 31 december 2007 Toe-/afname in %
Totale vermogen onder beheer € 5.607 miljoen € 4.887 miljoen (+15%)
Vermogen Beleggingsfondsen € 1.087 miljoen € 1.255 miljoen (-13%)
De toevertrouwde middelen* € 4.519 miljoen € 3.632 miljoen (+24%)
Het klantenbestand 395.000 363.000 (+9%)

* De toevertrouwde middelen bestaan uit spaargelden en overige schulden aan klanten, zijnde spaargelden van niet-natuurlijke personen (verenigingen en stichtingen).

Share Button