Verantwoord beleggen binnen goededoelensector

Op 11 december 2008 overhandigde Envoy Harm Slom , financieel bestuurder van het Leger des Heils, tijdens de VFI-ledenvergadering het rapport ‘Investeren in een betere wereld’ aan het bestuur van de VFI. Het rapport is een initiatief van de KNRM, het Leger des Heils, Natuurmonumenten en het Prins Bernhard Cultuurfonds en heeft als doel een bijdrage te leveren aan praktisch toepasbaar maken van verantwoorden beleggen binnen de goededoelensector. Het rapport is opgesteld door Prof. Dr. Harry Hummels.

De vier goede doelen zijn van mening dat verantwoord vermogensbeheer niet alleen draait om het zorgvuldig omgaan met het ontvangen geld en de verantwoording over het beheer, maar ook om een visie op de aard van de beleggingen die een instelling wel of juist niet wenst te doen. Product en gedrag van de onderneming zijn hierbij van belang.

Jan Jaap de Graeff, VFI-vicevoorzitter, heeft namens de VFI positief op dit initiatief gereageerd. Het VFI-bestuur zal op korte termijn aangeven wat er met het rapport in VFI-verband zal gebeuren.

Share Button