Nieuwe uitgave Nieuwsbrief Groen Beleggen van SenterNovem

SenterNovem heeft een nieuwe uitgave van de nieuwsbrief Groen Beleggen gepubliceerd.

Met deze nieuwsbrief informeert SenterNovem interne en externe betrokkenen over ontwikkelingen rond ‘Groen Beleggen’. Sinds 1995
verrichten SenterNovem (SN) en Dienst Regelingen (DR) in opdracht van het ministerie van VROM werkzaamheden voor de
Regeling groenprojecten. De taken omvatten het beoordelen van projectaanvragen en afgeven van beschikkingen inzake aanvragen
om een zogenaamde groenverklaring.

Share Button