Groei in microkrediet ondanks crisis

Als gevolg van de crisis zullen netto geldstromen naar ontwikkelingslanden sterk dalen, voorspelt onder andere de Wereldbank. Tegen deze sombere achtergrond blijft Oikocredit, wereldwijd een van de grootste particuliere investeerders in microkrediet, succesvol investeren in armoedebestrijding. Oikocredits investeringen stegen met 32 procent tot 365 miljoen euro.

Investeren in microkrediet succes

In 2008 bereikten Oikocredit en haar partners met hun activiteiten 15 miljoen mensen wereldwijd. Een van de succesfactoren van microkrediet is dat het om een helder financieel product – een kleine lening – gaat. Gemiddeld wordt 99 procent van de leningen terugbetaald.

Terwijl de AEX in 2008 meer dan de helft van zijn waarde verloor, is de waarde van het aandeel Oikocredit in dat jaar onveranderd gebleven. Van Oikocredits winst (11,4 miljoen euro in 2008) wordt een deel (6,6 miljoen) uitgekeerd als bescheiden dividend, de rest komt ten goede aan armoedebestrijding. Voor beleggers van Oikocredit staat de sociale impact van hun investering voorop: de kans op een beter leven voor de armsten.

Impact bewezen

Dat microkrediet daadwerkelijk tot positieve sociale verandering leidt, bewijst een recent afgeronde effectmeting op de Filippijnen. 93 Procent van de deelnemers zei dat hun leefomstandigheden waren verbeterd sinds hun lidmaatschap van een microfinancieringsinstelling. Zij gaven aan dat zij in staat waren om een bedrijf op te starten, hun werkomstandigheden te verbeteren, zelfvertrouwen op te bouwen en hun kinderen naar school te sturen.

Share Button