Fortis Groen Fonds heroverweegt structuur

Fortis Investments zal de komende periode de structuur van het Fortis Groen Fonds nader onder de loep nemen. Een van de aanleidingen hiervoor is het feit dat de beurskoers van het fonds zich reeds gedurende een lange periode onder de intrinsieke waarde per participatie beweegt. Zo wordt onder andere bekeken of een meer flexibele structuur recht zou kunnen doen aan zowel het belang van de participanten als de ‘groene’ doelstellingen van het fonds.

Er worden op dit moment verschillende opties bestudeerd om hieraan tegemoet te komen. Fortis Investments verwacht hierover uiterlijk aan het eind van het tweede kwartaal meer duidelijkheid te kunnen geven.

Share Button