Philips Pensioenfonds zet in op maatschappelijk bewust beleggen

Philips Pensioenfonds gaat voortaan beleggen overeenkomstig de United Nations Principles for Responsible Investments (UNPRI). Harry Hendriks, voorzitter van het College van Beheer (het bestuur) van Philips Pensioenfonds, ondertekende de Principes gisteren namens het Fonds. Hiermee wordt het belang aangegeven dat het Fonds toekent aan de integratie van environmental, social en governance-aspecten (ESG) in het beleggingsbeleid. Beleggingen worden voortaan periodiek beoordeeld op criteria zoals milieu, mensenrechten, arbeidsomstandigheden en goed ondernemingsbestuur.

Voorafgaand aan de beslissing tot ondertekening van de Principes heeft het Fonds gedurende 2008 ervaring opgedaan op basis van een zogenaamde ESG pilot-portefeuille. Op basis van deze pilot heeft het College van Beheer begin 2009 besloten tot een stapsgewijze integratie van ESG over de volle breedte van alle beleggingen. Zo meet het Fonds nu het ESG-gehalte van alle aandelenportefeuilles en wordt de rest van de portefeuille stapsgewijs aan een ESG-scan onderworpen. Hiertoe zijn samenwerkingsverbanden aangegaan met toonaangevende aanbieders van ESG-research.

Doelinvesteringen
Naast het aangaan van een dialoog met achterblijvende ondernemingen, heeft het Fonds besloten tot het alloceren van een deel van het vermogen van het Fonds aan duidelijke voorlopers op ESG-gebied. Deze zogenaamde doelinvesteringen brengen een nog meer directe duurzaamheidslink met zich mee. Te denken valt bijvoorbeeld aan ondernemingen die actief zijn in de opwekking van alternatieve energiebronnen. Dit besluit sluit goed aan bij het streven van de onderneming Philips om de kwaliteit van leven te verbeteren door het gebruik van energiezuinige oplossingen.

UNPRI-principes
Met de ondertekening van de United Nations Principles for Responsible Investments (UNPRI) onderstreept Philips Pensioenfonds het belang van integratie van ESG-aspecten in het beleggingsbeleid.
James Gifford, Executive Director van de UNPRI is verheugd met de ondertekening van het document door Philips Pensioenfonds: "We zijn bijzonder verheugd met de aanvaarding door Stichting Philips Pensioenfonds van de Principles for Responsible Investment. Zij sluiten zich daarmee aan bij een steeds groter wordende groep binnen de investeringsgemeenschap die het grote belang onderkent van het rekening houden met milieu-, sociale- en goed ondernemings bestuur-aspecten bij het beleggingsbeleid. We kijken uit naar hun deelname aan het PRI-netwerk en hopen dat zij niet alleen kunnen leren van de goede praktijkervaringen van andere ondertekenaars, maar ook nieuwe ideeën over hoe de Principes het best kunnen worden toegepast met hen zullen delen."

Share Button