Vastgoedfondsen ondoorzichtig over duurzame bedrijfsvoering

Vastgoedfondsen geven te weinig inzicht in hun inspanningen om energie te besparen en CO2-uitstoot terug te dringen. In vergelijking met andere sectoren bieden vastgoedfondsen weinig informatie over hun duurzame bedrijfsvoering in publiek beschikbare documenten. Dit blijkt uit een onderzoek onder de tien grootste vastgoedfondsen van de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) in opdracht van SenterNovem.

De VBDO vertegenwoordigt beleggers die het belangrijk vinden dat bedrijven waarin zij beleggen, maatschappelijk verantwoord ondernemen. Openheid en transparantie over duurzame bedrijfsvoering speelt daarbij een belangrijke rol. "We spreken bedrijven aan op hun MVO-beleid:
Hoe transparant ben je hierover en wat zijn je doelstellingen? Het is opvallend dat vastgoedfondsen weinig tot geen aandacht besteden aan energiebesparing en CO2-uitstoot. Dat terwijl de gebouwde omgeving verantwoordelijk is voor 40% van de totale CO2-uitstoot in Nederland", vertelt Giuseppe van der Helm, onderzoeker van VBDO.

Over het onderzoek

VBDO voerde een quickscan uit naar de bijdrage van vastgoedfondsen aan CO2-reductie. Daarbij analyseerde de organisatie publiek beschikbare informatie, zoals jaarverslagen, websites en persberichten.
Ook werden aandeelhoudersvergaderingen bezocht en vragen gesteld over duurzaamheidsambities van de fondsen. Daarnaast zijn verschillende gesprekken gevoerd met vastgoedfondsen. Het onderzoek wordt, inclusief de bevindingen van de paneldiscussie tijdens de PROVADA in de zomer van 2009 afgerond

Gemiste kans

"De resultaten van het onderzoek zijn niet zo bemoedigend. De mate waarin de fondsen open zijn over hun resultaten op het gebied van duurzaamheid en MVO is eigenlijk onder de maat", aldus Van der Helm. Vastgoedfondsen laten volgens Van der Helm kansen liggen. Want wat komt naar voren uit het onderzoek? Ondanks de beperkte transparantie over hun rol op het gebied van duurzaamheid, blijkt uit de gesprekken met vastgoedfondsen dat zij veel actiever zijn op het gebied van CO2-reductie en energiebesparing dan terug te vinden is de documenten. Een aantal fondsaanbieders geeft zelfs aan duurzaamheid te zien als een marktkans en een manier om zich te profileren.

Samen optrekken

Een andere belangrijke conclusie is dat vastgoedfondsen aangeven verduurzaming van hun portefeuille niet alleen te kunnen oppakken. Ook de eindgebruikers van vastgoed en de beleggers in onroerend goed spelen een belangrijke rol in het slagen van de activiteiten op het gebied van CO2-reductie en energiebesparing. "Een aantal fondsen gaf aan zich in een spagaat te bevinden tussen huurder en belegger. Huurders willen zo min mogelijk betalen en beleggers willen zoveel mogelijk rendement", legt Van der Helm uit.
"Het lijkt erop dat de betrokken partijen de stappen naar verduurzaming op elkaar afschuiven."

‘Core-business’

VBDO is van mening dat vastgoedfondsen de aangewezen partij zijn om de leiding in de verduurzamingsslag te nemen. "Voor vastgoedfondsen geldt immers, in tegenstelling tot huurders en beleggers, dat vastgoed ‘core-business’
is. Zij hebben de expertise en kennis in huis om zich op duurzaam vastgoed te richten. VBDO roept daarom de vastgoedfondsen op om de leiding te nemen in het verduurzamen van de vastgoedmarkt", aldus Van der Helm.

Paneldiscussie tijdens PROVADA

Tijdens de PROVADA – 16 t/m 18 juni in de RAI Amsterdam – presenteert de VBDO op dinsdag 16 juni de resultaten van het onderzoek en stelt die ter discussie. De centrale vraag van de paneldiscussie
luidt: ‘Welke rol spelen vastgoedfondsen bij verduurzaming?’. De deelnemers aan de discussie vertegenwoordigen de drie belangrijkste groepen op het gebied van duurzaamheid binnen de vastgoedsector: Vastgoedfondsen, huurders/eindgebruikers en beleggers.

Share Button