Toekomst van Fortis Groen Fonds

Bron
Fortis

Fortis Investments heeft de afgelopen periode verschillende alternatieven voor de toekomst van Fortis Groen Fonds onderzocht, zoals toegezegd aan de participanten van het fonds. Alternatieven die in aanmerking komen hebben de belangen van de participanten en de ‘groene’ doelstellingen van het fonds als uitgangspunt. De overwegingen hebben inmiddels geleid tot een vergevorderd plan, dat Fortis Investments verwacht op korte termijn definitief te maken.

Na overleg met de toezichthouder is besloten om in september 2009 het definitieve plan aan de participantenvergadering te presenteren. De agenda voor deze vergadering inclusief relevante stukken inzake het definitieve plan met betrekking tot Fortis Groen Fonds zullen bij publicatie van de oproeping beschikbaar worden gesteld. Participanten van het fonds zullen hiermee voldoende mogelijkheid krijgen zich te oriënteren op de beschikbare informatie en zich over het definitieve plan te laten voorlichten.

Share Button