Start Aandelenemissie Triodos Bank

Triodos Bank start vandaag een aandelenemissie. Directe aanleiding is de sterke groei van de activiteiten van deze duurzame bank.

Triodos Bank verwacht de komende drie tot vier jaar te verdubbelen in balanstotaal, in aantal klanten en financieringen aan duurzame bedrijven. Mede als gevolg van de financiële crisis is de belangstelling voor duurzaam bankieren krachtig toegenomen.
Op die ontwikkeling wil de bank inspelen door in te zetten op groei van de kredietverlening aan duurzame bedrijven. Daarvoor is 90 miljoen euro extra kapitaal nodig. De emissie zal plaatsvinden in Nederland, België, het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Duitsland. De emissie loopt tot 17 november 2009.

Share Button