SNS Asset Management maakt verantwoorde indexfamilie compleet

SNS Asset Management (SNS AM) lanceert vandaag het derde fonds van haar verantwoorde indexproductenserie: het SNS Responsible Index Fund – Equity Pacific. Met dit fonds maakt SNS Asset Management de werelddekking op het gebied van verantwoord index beleggen compleet. Hiermee wordt het voor institutionele beleggers mogelijk om een passieve beleggingsstrategie te combineren met verantwoorde uitgangspunten en lage kosten.

In 2008 heeft SNS AM het SNS Responsible Index Fund Equity Europe gelanceerd om te voorzien in een behoefte die speelde onder institutionele beleggers: passief beleggen maar wel op een verantwoorde manier. Begin 2009 is het tweede fonds opgericht dat de focus op de Verenigde Staten heeft en nu is door middel van het Pacific fonds de werelddekking compleet gemaakt.

Fundamentele beleidsuitgangspunten

Alle verantwoord indexfondsen voldoen aan een aantal criteria zoals verwoord in de fundamentele uitgangspunten van SNS Asset Management. Deze criteria hebben betrekking op:
* respect voor de kernrechten van de mens,
* het zich niet schuldig maken aan de ernstigste vormen van kinderarbeid,
* het zich onthouden van betrokkenheid bij dwangarbeid,
* het zich onthouden van ernstige vormen van corruptie,
* het zich onthouden van zware vormen van milieuvervuiling,
•* geen betrokkenheid bij de productie van wapensystemen waarvan de effecten disproportioneel zijn of die geen onderscheid maken tussen militaire en burgerdoelen,
* respect voor algemeen aanvaarde ethische beginselen die gelden in een menswaardige samenleving

De screening wordt uitgevoerd door een in-house research afdeling.

Engagement en voting
I
ndien een onderneming niet aan de fundamentele uitgangspunten voldoet, ligt uitsluiting voor de
hand maar dat is geen noodzakelijkheid. Afhankelijk van de aard en de omvang van de schending
gaat SNS AM eerst in gesprek met een onderneming. Ook maakt SNS AM – via het gebruik van het
stemrecht – aan ondernemingen haar standpunt inzake good governance en ethiek kenbaar.
Verantwoord kostenniveau
Investeren in de indexfondsen van SNS AM biedt het voordeel van verantwoord beleggen en een
bescheiden kostenniveau. Zo geldt bij investeringen vanaf € 100 mln een tarief van 5 basispunten. Dat
is inclusief de fee voor in-house research, engagement en voting.

Over SNS Asset Management

SNS Asset Management is een vermogensbeheerder voor institutionele partijen en maakt onderdeel
uit van SNS REAAL. Het totale vermogen dat SNS Asset Management N.V. onder beheer heeft,
bedraagt meer dan € 25 miljard (cijfers per 30/06/2009). Op het gebied van verantwoord institutioneel
vermogensbeheer vervult SNS Asset Management een voortrekkersrol. Investeren in
ontwikkelingslanden via o.a. microfinanciering speelt hierbij een belangrijke rol.

Share Button