Triodos Groenfonds schort de uitgifte van aandelen tijdelijk op

Triodos Groenfonds schort de uitgifte van aandelen tijdelijk op. Triodos Groenfonds belegt minimaal 70% van het fondsvermogen in door de overheid erkende groene projecten. Dit zijn projecten die een concrete bijdrage leveren aan het behoud en de bescherming van natuur en milieu. Het fondsvermogen van Triodos Groenfonds is in de afgelopen zes maanden met ruim 25% gegroeid van EUR 452 miljoen eind juni 2009 naar ruim EUR 570 miljoen eind december 2009. De sterke groei van het fondsvermogen overtreft het groeitempo van de verstrekte financieringen aan bijvoorbeeld duurzame energieprojecten en biologische landbouwbedrijven. Daarom heeft het fonds vandaag besloten om tot nader bericht geen aankooporders te accepteren.

Triodos Groenfonds heeft de status van groene beleggingsinstelling en kan daardoor gebruik maken van de fiscale groenregeling. Beleggen in het fonds levert particuliere beleggers een fiscaal voordeel op tot maximaal 2,5% boven op het fondsrendement. Met deze regeling stimuleert de Nederlandse overheid sinds 1995 investeringen die een concrete bijdrage leveren aan het behoud en de bescherming van natuur en milieu. Het fonds dient minimaal 70% van het vermogen in officieel erkende groen projecten te beleggen. Eind december 2009 was 74,5% van het vermogen in deze projecten belegd.

Triodos Investment Management ziet dat steeds meer mensen kiezen voor duurzaam beleggen. Door de grote instroom kunnen de beleggingsfondsen van Triodos een substantiële bijdrage leveren aan de verduurzaming van de samenleving. Zo zijn deze beleggingsfondsen niet alleen actief op het gebied van duurzame energie en biologische landbouw in Nederland, maar ook in bijvoorbeeld kunst en cultuur en duurzaam bouwen. Beleggingsfondsen als Triodos Meerwaardefonds, Triodos Renewables Europe Fund (dat investeert in duurzame energieprojecten in Europa), Triodos Cultuurfonds en Triodos Vastgoedfonds blijven open voor beleggers.

Share Button