Gemeente het Bildt belegt reserves duurzaam

Gemeente het Bildt is de eerst Nederlandse gemeente die financiële reserves duurzaam en maatschappelijk verantwoord uitzet bij Oikocredit, via een product van de Bank Nederlandse Gemeenten. Oikocredit is een van de grootste particuliere financiers van de microkredietsector ter wereld. Vrijdag zal burgemeester Van der Werff het contract met BNG Vermogensbeheer ondertekenen in het gemeentehuis in St.-Annaparochie.

Gemeente het Bildt is millenniumgemeente en Fairtradegemeente en kiest ervoor bij te dragen aan de bestrijding van armoede. Eerlijke handel, millenniumdoel acht, is een speerpunt van de gemeente. Het Bildt zet via de Bank Nederlandse Gemeenten € 250.000,- duurzaam uit. Een deel daarvan wordt geïnvesteerd via Oikocredit en een deel wordt door de BNG Vermogensbeheer in duurzame en veilige obligaties uitgezet. De BNG. staat garant voor het door de gemeente uitgezette bedrag van € 250.000,-.

Burgemeester Van der Werff: "Via Oikocredit stellen wij ondernemende mensen in ontwikkelingslanden in staat een lening af te sluiten, waarmee zij een bedrijfje kunnen starten. Met een haalbaar ondernemingsplan en financiële steun van onze kant, werken deze mensen aan de verbetering van hun bestaan. Wij willen als gemeente een voorbeeld zijn en het gedachtegoed van maatschappelijke kansen voor iedereen uitdragen. Dit geldt voor zowel dichtbij huis, als verder van ons bed."

Oikocredit
Oikocredit is een internationale coöperatie en een van van de grootste particuliere financiers van de microkredietsector ter wereld, die al ruim dertig jaar, onder eerlijke, faire voorwaarden, microkredieten verstrekt aan arme ondernemers.
Oikocredit heeft al zo’n 17 miljoen gezinnen bereikt.
Particulieren, overheden en bedrijven kunnen hun financiële reserves (tijdelijk) aan Oikocredit lenen en zo een bijdrage leveren aan de bestrijding van armoede.

Share Button