SNS legt duurzaam filter over alle fondsen

De beleggingsfondsen van SNS Reaal worden duurzaam. De bank-verzekeraar heeft het beleggingsbeleid voor alle onderdelen van het bedrijf aangepast en gaat ‘algemeen aanvaarde ethische uitgangspunten’ toepassen bij de beoordeling op beleggingen.

SNS is daarmee naar eigen zeggen de eerste Nederlandse grootbank waarvan het beleggingsbeleid volledig ‘ESG-proof’ wordt. Dit betekent dat als er effecten worden aangekocht, er wordt gekeken naar hoe een onderneming of overheid omgaat met het milieu (environment), sociaal beleid (social) en goed ondernemingsbestuur (governance). De extra kosten die worden gemaakt om de fondsen duurzaam te krijgen, worden niet doorberekend aan de klant, maar zijn voor rekening van de bank.

Lees het volledige artikel via de link.

Share Button