ING bank vooruit in ranking Netwerk Vlaanderen

ING heeft het afgelopen jaar haar beleid aangepast voor wat betreft investeringen in de wapenindustrie. Dit nadat campagnes van Netwerk Vlaanderen de aandacht vestigden op schadelijke investeringen van banken. Hiermee mag ING een bank vooruit in de ethische ranking van de Belgische NGO. Dankzij de inspanningen van ING is de kans op schadelijke investeringen voor klanten bij deze grootbank niet langer ‘zeer hoog’ maar ‘hoog’.

Het beleid van ING omschrijft nu duidelijke concrete ondergrenzen voor investeringen in de wapenindustrie. De bank sluit producenten van controversiële wapens als clustermunitie en wapens met verarmd uranium uit , financiert geen wapenbedrijven die leveren aan landen waar wapens voor onderdrukking gebruikt worden en maakt niet langer uitzonderingen voor bedrijven die controversiële wapens ‘slechts’ bij wijze van nevenactiviteit produceren. Ook nieuw is de duidelijkheid omtrent de toepassing van het beleid: ING hanteert daarvoor een uitsluitingslijst van bedrijven die niet voor investering in aanmerking komen.

Nog geen grote stappen gezet in bankenbeleid
“Wij feliciteren ING met hun verbeterde beleid,” zegt Esther Vandenbroucke van Netwerk Vlaanderen, “het bewijst dat banken wel degelijk een verantwoorde keuze kunnen maken over wat ze met het geld van hun klanten doen. We moedigen ING aan om de ethische ondergrens door te trekken naar andere praktijken. Ook de andere grootbanken in België moeten deze inspanning leveren: tot nu toe houdt geen enkele grootbank bij haar investeringen voldoende rekening met het milieu, de rechten van werknemers of de slachtoffers van dictatoriale regimes.” Netwerk Vlaanderen lanceert vandaag een update van haar banken ranking. Daarin mag ook Deutsche Bank naar een volgende categorie. De kans op schadelijke investeringen voor klanten bij Deutsche Bank is niet langer ‘extreem hoog’, maar ‘zeer hoog’.

De algehele kans op schadelijke investeringen bij ING wordt door Netwerk Vlaanderen nog altijd hoog ingeschat. ING heeft nog geen degelijk uitgewerkt beleid om investeringen in milieuschade, arbeidsrechtenschendingen en dictaturen te vermijden. Naast ING en Deutsche Bank zijn ook AXA, Citibank, KBC, Dexia, Fortis, BNP Paribas en Triodos in de ranking opgenomen.

Banksecrets ge-update
Netwerk Vlaanderen voert onder de titel Mijn Geld! Goed Geweten? sinds 2005 campagne tegen investeringen in wapens en activiteiten die mensenrechten schenden of het milieu ernstige schade toebrengen. Op de vandaag vernieuwde website Banksecrets.eu is te zien in welke schadelijke projecten 16 bekende banken zoal investeren. De site werd uitgebreid met cases rond AXA, Dexia en KBC en vertaald naar het Nederlands.

Share Button