Duurzaam sparen en beleggen in Nederland in 2009: grootste groei ooit

In 2009 groeide de totale omvang van de duurzame spaar- en beleggingsgeld met €2,5 miljard. Net als in 2008 blijft deze markt groeien, ondanks de ernstige gevolgen van de financiële crisis. De groei heeft er voor gezorgd dat het marktaandeel duurzaam sparen en beleggen van 4,3% naar 4,4% is gestegen. Deze ontwikkeling is onderdeel van een duidelijke, stabiele groei van de afgelopen jaren. Dit blijkt uit het jongste onderzoek dat de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) jaarlijks, met steun van Triodos Bank, doet naar de marktontwikkeling van duurzaam sparen en beleggen in Nederland.

Het totaalcijfer duurzaam sparen en beleggen is €16,76 miljard, een percentagegroei van 17,6%. Deze groei is sterker dan de groei van de reguliere spaar- en beleggingsmarkt die steeg met 15%. Bovendien is het de sterkste toename in de tien jaar dat de VBDO dit onderzoek doet. Zowel het fiscaal vrijgestelde als het niet fiscaal vrijgestelde gedeelte van duurzaam sparen heeft een sterke groei meegemaakt:

* In 2009 nam het fiscaal vrijgestelde gedeelte toe met €322 miljoen

* In 2009 nam het niet-fiscaal vrijgestelde gedeelte toe met €1,53 miljoen

Giuseppe van der Helm (directeur VBDO), “Nederlanders lijken bewust te kiezen voor duurzaam beleggen, zij zetten hun vermogen op een verantwoorde manier weg en niet alleen om gebruik te maken van de fiscale vrijstelling. Voor zowel duurzaam sparen en beleggen is het niet-fiscaal vrijgestelde gedeelte voor de eerste keer groter in omvang dan het fiscaal vrijgestelde gedeelte. Het marktaandeel duurzaam sparen en beleggen blijft harder groeien dan regulier sparen en beleggen, zowel in tijden van crisis als in tijden van herstel. In de tien jaar dat dit onderzoek wordt gedaan laat de duurzame spaar –en beleggingsmarkt in alle marktomstandigheden groei zien. Duurzaam sparen en beleggen in geen eendagsvlieg maar wordt steeds meer mainstream”.

Het onderzoek ‘Duurzaam sparen en beleggen in Nederland,’ laat de omvang zien van de markt voor duurzaam sparen en beleggen in Nederland. Voor de negende keer publiceert de VBDO deze statistische rapportage. Met dit jaarlijkse onderzoek wil de VBDO de aandacht op duurzaam investeren en ondernemen richten als essentieel onderdeel van de maatschappelijke discussie over de toekomst van de financiële markten.

Share Button