Consument heeft financiële prikkel nodig om duurzamer te bankieren

Bron
TNS/NIPO

De Eerlijke Bankwijzer publiceert regelmatig over de mate waarin Nederlandse banken spaar- en beleggingsgelden duurzaam investeren. Uit recent onderzoek van TNS NIPO blijkt echter dat duurzaam bankieren voor de consument vrijwel geen issue is bij de keuze van een bank. Een financiële prikkel lijkt de enige manier om hier verandering in te brengen. Een belastingvoordeel zoals bij nieuwe auto’s zou een probaat middel kunnen zijn.

De `specialisten’ in duurzaam bankieren nog erg onbekend In Nederland zijn twee banken actief die zich enkel richten op duurzame fondsen: Triodos Bank en ASN Bank. Deze banken zijn echter slechts bij circa een kwart van de Nederlanders bekend. Zolang dit het geval blijft, is de vijver waarin deze banken vissen erg klein. Zelfs bij consumenten die heel `duurzaam-minded’ zijn, scoort de bekendheid van de twee banken slechts zo’n vijftig procent.

Rabobank in de ogen van de consument bijna net zo duurzaam als de specialisten
Zoomen we nader in op de reputatie van banken, dan vindt de consument de Triodos Bank en de ASN Bank wel de duurzaamste. Dit geldt uiteraard alleen voor de mensen die deze banken kennen. Niet geheel verrassend heeft de Rabobank van de grootbanken de reputatie de duurzaamste te zijn. Overigens is de afstand tot ASN en Triodos verassend klein. De reputatie van ING ligt rond het marktgemiddelde, dat van de andere gevestigde banken eronder.

Transparantie & verantwoording veruit belangrijkste aspect van Eerlijke Bankwijzer
De Eerlijke Bankwijzer brengt objectief negen aspecten in kaart: klimaatverandering, mensenrechten, arbeidsrechten, wapens, gezondheid, natuur, dierenwelzijn, belasting & corruptie en transparantie & verantwoording. Met name dit laatste aspect blijkt van zeer grote invloed op de duurzame reputatie van banken. Mensenrechten en klimaatverandering zijn twee aspecten die ook sterk verbonden zijn met de duurzame reputatie van banken. In de ogen van de consument doen de banken het al goed op het gebied van mensenrechten, maar is zeker verbetering mogelijk als het gaat om klimaatverandering. Investeren in wapens lijkt – zeer opvallend – van erg weinig invloed op het duurzame imago van banken, dit terwijl het beeld bestaat dat in wapens nog flink wordt geïnvesteerd.

Werk aan de winkel om de consument in beweging te krijgen De Eerlijke Bankwijzer zelf is nog erg onbekend. Nog niet één op de twintig Nederlanders is er echt mee bekend. Na een uitgebreide uitleg over de Eerlijke Bankwijzer, is slechts elf procent zeer positief over het initiatief. Het lijkt erop dat de consument zeer indifferent staat tegenover duurzaamheid in relatie tot bankzaken. Bovendien denken consumenten dat de kosten voor duurzaam sparen of beleggen hoger zijn, terwijl het rendement naar verwachting hetzelfde is als bij de reguliere mogelijkheden. Het percentage consumenten dat uit zichzelf aangeeft in de nabije toekomst meer geld te gaan investeren bij banken die duurzaamheid hoog in het vaandel hebben, is te verwaarlozen.

Al met al vindt de consument in de huidige situatie met name transparantie van banken erg belangrijk. Dat heeft waarschijnlijk meer te maken met de bankencrisis dan met de duurzaamheidsbeleving van Nederlanders. Er lijken externe prikkels nodig om de consument aan te zetten tot duurzamer gedrag. Initiatieven zoals die in het verleden zijn ontplooid op het gebied van energiebesparing (subsidies) en nu in de auto-industrie (belastingvoordeel). Na het invoeren van deze maatregels is de consument actiever geworden op die terreinen.

F7677 | TNS NIPObase CAWI | Het veldwerk vond plaats van 19 t/m 25 april 2010. In totaal werden 995 respondenten van 18 jaar en ouder ondervraagd (n=995).

Share Button