Investeerders verleggen aandacht van wind en zon naar biomassa

Bron
KPMG

Uit onderzoek van KPMG blijkt dat het aantal transacties in duurzame energie in de eerste drie maanden van dit jaar met 245% is toegenomen ten opzichte van het eerste kwartaal van 2009.

Internationale investeerders gaan hun aandacht in toenemende mate verleggen van wind- en zonne-energie naar biomassa. Dat blijkt uit internationaal onderzoek van KPMG naar fusies en overnames in duurzame energie. Uit het onderzoek van KPMG blijkt dat het aantal transacties in duurzame energie in de eerste drie maanden van dit jaar met 245% is toegenomen ten opzichte van het eerste kwartaal van 2009.

Het aantal transacties steeg van 61 in 2009 tot 150 in de eerste drie maanden van dit jaar. De waarde van de transacties nam toe van 8,8 miljard dollar in 2009 tot 14,4 miljard dollar dit jaar, een stijging van 163%. De meeste transacties vonden plaats in de zonne-energie, de grootste deals werden gerealiseerd op het gebied van windenergie.

Van de 250 onderzochte bestuurders die actief zijn op het gebied van duurzame energie overweegt 90% de komende 18 maanden een fusie of overname. Hierbij gaat de aandacht in toenemende mate uit naar biomassa. Bijna 40% voorziet een fusie of overname in biomassa, gevolgd door zonne-energie met 36% en wind op land met 35%.

“Vooral investeerders in Azië geven aan te zullen gaan investeren in biomassa”, constateert Hans Bongartz, segmentleider Duurzame Energie bij KPMG. Bongartz: “Zij zijn duidelijk op zoek naar de volgende wereldwijde trend in duurzame energie. Het voordeel van biomassa is dat het indien de brandstof voor de installatie langjarig verzekerd is, potentieel hogere rendementen biedt dan andere vormen van duurzame energie.

Een goede biomassa centrale is als stabiele bron van energieopwekking optimaal inpasbaar door utilities in hun totale productiecapaciteit en kan grotere schaalvoordelen realiseren dan bijvoorbeeld een windpark. En de warmte die de verbranding oplevert kan weer worden gebruikt door naburige gebouwen, waardoor aanvullende inkomsten worden gegenereerd. In Europa en dus ook in Nederland zie ik deze ontwikkeling overigens op dit moment nog niet. Europese bedrijven geven zon en wind op land aan als nog steeds de belangrijkste gebieden voor acquisities en investeringsprojecten.”

Het aantrekken van de wereldwijde fusie- en overnamemarkt in duurzame energie is volgens Bongartz het gevolg van het feit dat verkopers een meer reële prijsverwachting hebben dan een jaar geleden en dat kopers nu wel deals willen doen. Bongartz: “Toch is het aantal kopers nog beperkt als gevolg van de, nog steeds, geringe hoeveelheid beschikbare kapitaal. Hoewel een meerderheid van de investeerders vorig jaar nog optimistisch was dat de beschikbaarheid van financiering zou verbeteren gedurende 2009, concludeert de helft van de bedrijven nu dat het het afgelopen jaar eigenlijk nog moeilijker is geworden om aan kapitaal te komen.

De fusie- en overnameactiviteiten blijken bovendien sterk beïnvloed te worden door overheidsstimulering. Vooral de Verenigde Staten, India en China zijn momenteel interessant voor investeerders. De aantrekkelijkheid van overnamekandidaten in bijvoorbeeld zonne-energie in landen als Spanje en Duitsland zal verminderen als gevolg van versoberde subsidieregelingen in die landen.”

Share Button