Banken schieten tekort bij controleren arbeidsnormen in kledingsector

Acht van de elf grootste banken in Nederland scoren matig tot slecht als het gaat om de controle op de naleving van arbeidsnormen in de kledingsector. Alle banken verstrekken leningen aan, of beleggen in, producenten van kleding en grote kledingwinkelketens. Vooral SNS stelde teleur door onvoldoende mee te werken en Aegon en Van Lanschot Bankiers scoorden onvoldoende. Daartegenover staan een voldoende score voor ING en goede score voor Triodos en ASN Bank.

De kledingsector grossiert in misstanden en is daarom een goede graadmeter voor de verantwoordelijkheid die banken nemen voor de impact van hun investeringen. Werknemers lijden er onder zeer slechte arbeidsomstandigheden, hun beloning is laag en vakbondsrechten staan onder druk. De recent bekend geworden wantoestanden in India bij een leverancier van H&M en C&A geven dat nog eens duidelijk aan.

De Eerlijke Bankwijzer vindt dat banken harde afspraken moeten maken met deze bedrijven over de naleving van arbeidsnormen in de productieketen. Ook moeten ze deze afspraken goed controleren, om te voorkomen dat ze ongewenste praktijken financieren. Uit een vandaag gepubliceerd praktijkonderzoek blijken de meeste banken dat nog onvoldoende te doen.

FNV-voorzitter Agnes Jongerius: “Of een werknemer in China, India of Laos spijkerbroeken maakt, iedereen heeft recht op fatsoenlijk werk tegen fatsoenlijke voorwaarden. Banken zouden echt beter hun best moeten doen om misstanden in de kledingsector te helpen oplossen en tegen te gaan. Echt goed controleren op arbeidsomstandigheden en sociale kwaliteit in de bedrijven waar ze geld instoppen is er nog onvoldoende bij.”

• SNS Bank en SNS Regio Bank hebben de laagste score gekregen omdat ze onvoldoende meewerkten aan het onderzoek.
• Aegon Bank en Van Lanschot Bankiers scoorden een onvoldoende. Deze banken hebben wel een beleid voor arbeidsrechten in de kledingsector maar kunnen niet aantonen dat dit leidt tot concrete acties richting de kledingbedrijven.
• De banken ABN AMRO Bank (incl. Fortis), Rabobank, Frieslandbank en Robeco Direct scoren matig. Ze hebben beleid, hebben instrumenten ter controle ontwikkeld en communiceren dat ook naar bedrijven waar ze geld in steken. Maar dat leidt nog niet tot concrete afdwingbare afspraken in bijvoorbeeld leningcontracten of tot een duidelijke voorkeur voor beleggingen in bedrijven die het goed doen op dit vlak.
• ING Bank haalt een voldoende. De bank maakt concrete afspraken over arbeidsnormen met kledingproducenten en met winkelketens en controleert ook of deze worden nageleefd. Of dit met alle kledingbedrijven gebeurt, bleef echter onzeker.
• ASN Bank en Triodos scoren goed. Ze selecteren heel streng met welke kledingbedrijven ze in zee gaan en maken waar mogelijk harde afspraken. Ze controleren regelmatig alle beschikbare informatie, proberen kledingbedrijven bij te sturen en trekken zo nodig hun financiering terug.

De Eerlijke Bankwijzer beveelt banken aan om te werken met initiatieven als de Fair Wear Foundation. Daarnaast zouden banken niet alleen financiële voorwaarden in de contracten moeten opnemen maar ook concrete, controleerbare afspraken moeten maken voor verbetering van de situatie van werknemers in de kledingsector.

Het goede nieuws is dat SNS Bank op andere terreinen vooruitgang heeft geboekt. Uit de kwartaalupdate van de Eerlijke Bankwijzer blijkt dat SNS Bank en SNS Regio Bank op het terrein van dierenwelzijn, landbouw, visserij en banken hun beleid positief hebben aangepast.

Share Button