Opschorting uitgifte en inkoop participaties ASN-Novib Fonds en ASN Groenprojectenfonds

Bron
ASN Bank

Naar aanleiding van het op 30 september 2010 openbaar gemaakte regeer- en gedoog akkoord, heeft ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V. besloten per 1 oktober 2010 de uitgifte en inkoop van participaties in het ASN-Novib Fonds en het ASN Groenprojectenfonds voor onbepaalde tijd op te schorten.

Aanleiding voor dit besluit is het voorstel van het beoogde kabinet om de 1,3 % heffingskorting voor sociaal ethische fondsen en groenfondsen te laten vervallen. Omdat onduidelijk is welke gevolgen dit zal hebben voor de participanten en voor de waardering van de participaties, zijn het ASN-Novib Fonds en het ASN Groenprojectenfonds tot nader order gesloten.

Share Button