Eerlijke Bankwijzer: Banken verduurzamen steeds trager

Twee jaar na de start van de Eerlijke Bankwijzer blijkt dat Nederlandse banken in totaal op 96 punten hun maatschappelijk beleid hebben aangescherpt. De vandaag gepubliceerde achtste kwartaalupdate laat opnieuw verbeteringen zien, maar het tempo van verduurzaming neemt af.

De resultaten van 2 jaar onderzoek worden vandaag gepresenteerd tijdens het symposium "Naar een transparante financiële sector!" in Geldmuseum/De Munt te Utrecht. Minister van Financiën, Jan Kees de Jager opent de bijeenkomst. AFM, Consumentenbond, VBDO en andere sprekers presenteren hun voorstellen om de transparantie bij financiële instellingen verder te bevorderen.

"Bij een aantal banken lijkt de ambitie te ontbreken om zo snel mogelijk verantwoordelijk te gaan werken, op alle punten van beleid en in alle sectoren waarin ze investeren", zegt Adrie Papma, woordvoerder van de Eerlijke Bankwijzer. "We zien dat vooral bij banken als ABN Amro, ING, Rabobank, Aegon Bank en Friesland Bank. Onbegrijpelijk is het gebrek aan transparantie bij veel banken. Ondanks de grote maatschappelijke onvrede over het bonusbeleid en het gebrek aan verantwoording bij banken, publiceren sommige banken nog steeds geen beleidsstukken en maatschappelijke jaarverslagen. Veel banken blijken moeite te hebben met het geven van inzicht in hun investeringen, zowel met ‘eigen geld’ als binnen het vermogensbeheer)."

De meeste stappen voorwaarts werden in het afgelopen kwartaal gemaakt door Van Lanschot Bankiers. Zo voerde de bank onlangs een mensenrechteneffectrapportage in als voorwaarde voor kredietinvesteringen. Ook sluit de bank investeringen in producenten van omstreden wapens en in bedrijven die actief zijn in omstreden wapenhandel voortaan volledig uit.

Op klimaatbeleid handelen de banken niet in lijn met hun eigen gezamenlijke oproep aan de regering van november 2009. De CEO’s van alle in de Eerlijke Bankwijzer vergeleken banken pleitten toen voor ‘doortastende maatregelen om klimaatverandering in te dammen’.

"Hun oproep is bij de huidige regering niet doorgedrongen, maar het lijkt erop dat de banken zelf hun voornemen om het eigen klimaat beleid aan te scherpen ook alweer vergeten zijn. De verschuiving door banken naar investeringen in duurzame energie zou een enorme impuls betekenen voor de Nederlandse aanpak van de klimaatproblemen. We roepen de CEO’s van de banken dan ook op hun voornemen waar te maken, " zo stelt Papma.

Ook het bonusbeleid van banken die zakenbankiers in dienst hebben stelt teleur. (ABN Amro, ING, Rabobank). De oproep van de voltallige Tweede Kamer in september 2010, om vóór 1 januari 2011 een sober bonusbeleid ook van toepassing te maken op zakenbankiers, is door de betreffende banken niet opgevolgd.

De Eerlijke Bankwijzer zal dit jaar ook gaan kijken naar de toepassing van maatschappelijke criteria op het vermogensbeheer door de banken. Tot nu toe werd alleen gekeken naar investeringen en beleggingen met bij hen ondergebracht spaargeld. Binnenkort worden dus ook beheerde fondsen onder de loep genomen.

Om banken aan te sporen om hun verantwoordelijkheid te nemen, zal de Eerlijke Bankwijzer via sociale media consumenten actiever gaan mobiliseren.

Per vandaag zijn 2 nieuwe banken opgenomen in de Eerlijke Bankwijzer: NIBC en Delta Lloyd Bank. In 2011 zal opnieuw ieder kwartaal een update worden gepubliceerd waaruit steeds zal blijken of de banken voortgang maken in hun duurzaamheidbeleid.

Daarnaast zal in 4 praktijkonderzoeken worden onderzocht of banken hun beleid ook daadwerkelijk uitvoeren. De praktijkonderzoeken zullen zich komend jaar richten op onderwerpen waarover veel maatschappelijke zorg bestaat, zoals investeringen in de intensieve veehouderij en transparantie bij banken. Al in 2010 is een praktijkstudie in gang gezet naar de investeringen in en omgang met bedrijven die betrokken zijn bij mensenrechtenschendingen. Op 14 februari a.s. Zullen de resultaten van dat onderzoek gepubliceerd worden.

De Eerlijke Bankwijzer is een initiatief van Oxfam Novib, FNV, Amnesty international, Milieudefensie en de Dierenbescherming. Doel is het verduurzamen van banken met actieve betrokkenheid van de consument.

Share Button