Symbolische begrafenis van steenkool aan kantoren van banken actief in België

Op dinsdag 1 maart om 10u30 overhandigen ngo’s zo’n 4000 handtekeningen aan vertegenwoordigers van banken actief in België. De ondertekenaars van de petitie vragen deze banken om niet langer te investeren in steenkoolcentrales. Onder de ondertekenaars ook enkele bekende namen, zoals Mathias Declercq (Open VLD), Vera Dua (Groen!), Bert Anciaux (sp.a) en Siegfried Bracke (N-VA). Om de actie extra in de verf te zetten, krijgt een aantal banken bezoek van een rouwstoet die steenkool symbolisch ten grave draagt. De ceremonie is een belangrijk signaal naar banken, energieproducenten én het grote publiek.

Bij elke halte aan de bezochte banken wordt een ‘dankwoord’ uitgesproken aan de vrienden-financiers van het ter ziele gegane steenkool, gevolgd door een symbolische begrafenis en het overhandigen van de petitie, voor de gelegenheid verpakt als rouwregister. “Het wordt tijd dat banken een duidelijke keuze maken voor hernieuwbare energie. Alleen zo kunnen we de klimaatdoelstellingen bereiken,” vertelt Frank Vanaerschot, campagnemedewerker van Netwerk Vlaanderen.

De rouwstoet houdt halt bij de Brusselse hoofdkantoren van BNP Paribas en Deutsche Bank. Banken spelen namelijk een cruciale rol in het steenkool-verhaal, door te investeren en leningen te verstrekken. Uit een onderzoek van Netwerk Vlaanderen (‘Bankiers op Hete Kolen’) blijkt dat de onderzochte banken in de periode 2008-2009 voor minstens € 18,5 miljard investeerden in E.ON, RWE en Vattenfall – energiebedrijven die strategisch inzetten op het bouwen en uitbaten van steenkoolcentrales. Deutsche Bank (€ 7,4 miljard) en BNP Paribas (€ 6,2 miljard) spannen de kroon.

Bovendien verstrekte Deutsche Bank in 2009 een lening voor de bouw van een steenkoolcentrale die jaarlijks 5,2 miljoen ton CO2 uitstoot. Dat is evenveel als de jaarlijkse uitstoot van zo’n 1,7 miljoen auto’s. In 2008 participeerde BNP Paribas in een lening aan GDF Suez, bestemd voor de bouw van een nieuwe steenkoolcentrale in Chili. De kolencentrale zou een vermogen van 150 mW produceren, goed voor een CO2-uitstoot van 860.000 ton per jaar – vergelijkbaar met de jaarlijkse uitstoot van zo’n 286.000 auto’s.

De initiatiefnemers van de actie willen banken bewegen tot klimaatvriendelijke investeringen, in de eerste plaats door niet langer nieuwe steenkoolcentrales te financieren. De enorme uitstoot van steenkoolcentrales heeft immers een vernietigend effect op het leefmilieu. Frank Vanaerschot: “Deze begrafenis is symbolisch, maar toch is het absoluut noodzakelijk om zo snel mogelijk afscheid te nemen van steenkool als energiebron. Banken spelen daarin een cruciale rol, ze moeten beseffen dat hun investeringen in vervuilende steenkoolcentrales de klimaatinspanningen teniet doen. We nodigen ze dus uit om samen met ons steenkool te begraven, voor eens en voor altijd.”

Met de afscheidsceremonie aan de ingang van de banken – en het overhandigen van de handtekeningen – zetten initiatiefnemers Netwerk Vlaanderen, KWB, Greenpeace België, WWF België, Bond Beter Leefmilieu en Friends of the Earth Vlaanderen & Brussel een punt achter de Bankroet-petitie. Behalve 4000 particulieren steunen ook 11.11.11, Netwerk Bewust Verbruiken, LETS Vlaanderen en JNM de actie

Share Button