ASN Bank breidt marktleiderspositie duurzaam bankieren verder uit

Bron
ASN Bank

ASN doorbrak in haar jubileumjaar de grens van een half miljoen klanten. Ook groeide het totale vermogen onder beheer met € 1,8 miljard, in absolute getallen de grootste groei ooit.. De bank ziet daarmee de ingezette groeistrategie succesvol bekrachtigd.

Ewoud Goudswaard: ‘Wij zijn blij dat wij met deze visie en onze duurzame bancaire dienstverlening steeds meer mensen aanspreken. Dat is het definitieve bewijs dat je als bank, die meerwaarde voor mensenrechten en klimaat nastreeft, uitermate succesvol kunt zijn. Wij willen blijven groeien en onze positie als markleider in duurzaam bankieren uitbouwen. Hoe meer geld onze klanten ons toevertrouwen, des te meer wij kunnen investeren in een duurzame economie. Groei is daarbij geen doel op zich, maar een middel om de impact op onderwerpen die de basis vormen voor een duurzame samenleving zoals: (sociale) woningbouw, onderwijs, en duurzame energie, sterk te vergroten.’

De groei van de ASN Bank kwam ook tot uitdrukking in de blijvende focus op duurzame energie. Goudswaard: ‘In 2010 waren wij medefinancier van C-Power, een windenergiepark voor de Belgische kust. Als C-Power is voltooid, voorziet het zo’n 295.000 huishoudens van energie en voorkomt het de uitstoot van 450.000 ton CO2. Daarnaast investeerden wij in diverse grote zonne-energieprojecten in Frankrijk en België.’

Klantwens als uitgangspunt

De ASN Bank streeft naar transparantie. Dat houdt in dat zij helder is over de bestemming van de toevertrouwde gelden en over het beleid. Maar ook dat zij dit beleid mede baseert op wat de klanten willen. Zo vereenvoudigde de bank het aanbod van spaarrekeningen. Het voegde verschillende rekeningen samen tot het vernieuwde ASN Ideaalsparen: één transparante spaarrekening zonder inleg- en opnamebeperkingen. Daarnaast onderzocht de ASN Bank in 2010 welke thema’s haar klanten het belangrijkst vinden. Klanten bleken een voorkeur te hebben voor vier thema’s: zij willen dat de bank hun geld investeert in eerlijke handel en duurzame energie en niet in kinderarbeid en wapenindustrie. Deze vier duurzame thema’s krijgen extra aandacht in het beleid. Daarnaast koppelde de bank de thema’s aan de nieuwe ASN Creditcard en ASN Ideaalsparen. Namens klanten vult ASN Bank dat voor elk thema in met steun aan concreteprojecten. De service en dienstverlening van de bank worden sterk gewaardeerd.

Volgens de financiële vergelijkingssite Independer.nl leverde de ASN Bank de beste prijskwaliteitverhouding en snelheid van dienstverlening. De Consumentenbond kende ASN Bank de eerste plaats toe in de Bankenmonitor, die een beeld geeft van de tevredenheid van consumenten over het internetbankieren, de service en de kosten van hun bank. Ook de Eerlijke Bankenwijzer oordeelde positief.

Verwachtingen voor de toekomst

De bank zet de komende jaren in op een flinke verdere groei van het aantal klanten. Een sterke vergroting van de naamsbekendheid is hiervoor een voorwaarde. Daarom investeert de bank niet alleen in dienstverlening, maar zet zij voor het eerst in haar geschiedenis een tv campagne in. Ewoud Goudswaard: ‘De reacties op onze tv spot laten zien dat mensen zich aangesproken voelen door de boodschap dat geld zowel een negatieve als positieve rol kan spelen. Wij denken dat wij hiermee de groeiende groep mensen aan ons kunnen binden, die nadenkt over de rol van geld en zich aangesproken voelt door de eenvoudige producten, hoogwaardige dienstverlening en duurzame principes van ASN Bank.’

Toelichting op de financiële resultaten

In 2010 boekte de ASN Bank de hoogste nettowinst in haar bestaan: ruim € 43 miljoen. Dat was meer dan een verdubbeling van de nettowinst. Deze groei is voornamelijk toe te schrijven aan de verbetering van de rentemarge en de sterke groei van de toevertrouwde middelen. Dankzij deze groei kon de ASN Bank meer investeren in projecten die de duurzame wereld dichterbij brengen, zoals grote wind- en zonne-energieprojecten. Deze winst biedt bovendien de mogelijkheid nog ruimer te voldoen aan de nieuwe eisen van de toezichthouders.
De baten namen met 74% toe tot € 84,5 miljoen. Dat was het gevolg van een sterke stijging van de toevertrouwde middelen, in combinatie met een positieve ontwikkeling van de rentemarge op vooral uitgezette gelden. Tevens namen de ontvangen provisies toe doordat de ASN-beleggingsfondsen zich goed herstelden. Tegenover deze sterke stijging van de baten stond dat de kosten niet evenredig omhoog gingen. Zij bedroegen 10% meer dan in 2009 voor aftrek van eenmalige kosten. Deze kostenstijging is volledig toe te schrijven aan de groei van de bank.

Ontwikkeling van de toevertrouwde middelen

Ook in 2010 nam het spaar- en betaaltegoed sterker toe dan ooit. De toevertrouwde middelen stegen met € 1,6 miljard (26%). Dat was zowel het gevolg van reguliere instroom als van de succesvolle spaarcampagne. Bovendien kon de bank veel geld van vrijvallende spaardeposito’s behouden. De (vernieuwde) rekening ASN Ideaalsparen groeide het meest. Klanten waarderen dit transparante spaarproduct zonder inleg- en opnamebeperkingen. Eind 2010 bedroegen de toevertrouwde middelen (tegoeden op spaar- en betaalrekeningen) € 8,0 miljard.

Ontwikkeling van de beleggingsfondsen

Bijna alle beleggingsfondsen onder beheer van ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V. presteerden goed, hoewel iets minder dan in 2009. Het ASN Aandelenfonds, ASN Milieu & Waterfonds en ASN Small & Midcap Fonds behaalden een rendement van respectievelijk 17,9%, 18,3% en 42,3%. Door de rentestijging presteerden obligaties minder. Het rendement van het ASN Obligatiefonds was 0,5%. Dankzij het overwogen belang in aandelen kwam het rendement van het ASN Mixfonds uit op 8,6%. Er stroomde nieuw geld in alle beursgenoteerde fondsen behalve het ASN Mixfonds, waar een lichte uitstroom plaatsvond.

Het ASN Milieu & Waterfonds werd bekroond met een Lipper Award en – voor de vierde keer op rij – met een Groene Stier voor het beste duurzame aandelenfonds. ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V. werd tevens door de vakjury uitgeroepen tot beste fondsenhuis en ontving hiervoor de Gouden Stier.

De resultaten van de fiscaal gefaciliteerde fondsen, het ASN Groenprojectenfonds en het ASN-Novib Fonds, liepen uiteen. Het ASN-Novib Fonds groeide met € 52 miljoen aan nieuw geld. Daarnaast realiseerde het ASN-Novib Fonds een prima rendement van 6,3%. Daarentegen had het ASN Groenprojectenfonds naast de opgelopen rente te lijden van de herwaardering van de gefinancierde projecten. Deze herwaardering was noodzakelijk toen de regering besloot om de heffingskorting af te bouwen. Het fonds eindigde het jaar met een verlies van 0,3%. Beleggers in deze fondsen profiteren bovenop het rendement van het fiscale voordeel, dat in 2010 nog maximaal 2,5% bedroeg. In totaal nam het beheerde vermogen van de ASN-beleggingsfondsen toe met 15%, dankzij zowel nieuw geld als koersstijgingen.

Share Button