Kwartaalupdate Eerlijke Bankwijzer: duurzaam visserijbeleid ING

De kwartaalupdate van de Eerlijke Bankwijzer laat één belangrijke stap vooruit zien. ING neemt voortaan duurzaamheidseisen op het gebied van visserij mee in haar financieel beleid. De bank zal alleen nog visserijbedrijven financieren als ze duurzame vismethoden hanteren en/of voldoen aan MSC-certificering.

Het MSC certificaat stelt eisen aan de visserij, waardoor overbevissing en aantasting van het zeemilieu wordt voorkomen. Verder hebben banken dit kwartaal geen meetbare aanscherpingen van maatschappelijk beleid doorgevoerd.

Peter Ras, projectleider van de Eerlijke Bankwijzer: “Bij onze kwartaalupdate in januari stelden we al vast dat de vaart er uit lijkt bij de banken. Maar verschillende banken hebben ons verzekerd dat ze wel degelijk vooruit willen en concreet werken aan nieuw maatschappelijk beleid. Ik verwacht daarom dat we bij de 10e kwartaalupdate in juni meer verbeteringen kunnen melden.”

Overigens bleek onlangs nog dat papieren beleid geen garantie geeft voor een goede praktijkvoering. Zo bleek medio februari uit praktijkonderzoek van de Eerlijke Bankwijzer dat verschillende banken actief zijn in 3 bedrijven die betrokken zijn bij mensenrechtenschendingen (Shell, Barrick Gold en Vedanta Resources) en te weinig doen om deze schendingen tegen te gaan. Op 23 februari bleek uit nieuw onderzoek dat ING en Robeco nog altijd investeren in bedrijven die de afgelopen jaren wapens leverden aan regimes in Libië en Saoedi-Arabië. Bij de volksopstanden in die landen worden wapens ingezet tegen burgers.

Daarom zal de Eerlijke Bankwijzer ook in de toekomst praktijkonderzoeken blijven doen om het duurzaamheidsbeleid van banken in de praktijk te toetsen. Het volgende praktijkonderzoek zal ingaan op dierenwelzijn. Gekeken wordt naar investeringen van banken in de varkenshouderij. Het rapport verschijnt in juni.

De Eerlijke Bankwijzer heeft tot doel verduurzaming van banken met behulp van de consument. Het is een initiatief van Oxfam Novib, FNV, Amnesty International, Milieudefensie en de Dierenbescherming.

Share Button