Gestage groei Triodos Bank ondanks moeilijke economische tijden

In de eerste zes maanden van 2011 is het balanstotaal van Triodos Bank met 7% gegroeid tot EUR 3,7 miljard. In dezelfde periode over 2010 bedroeg de groei 11%. Een gestage groei ondanks moeilijke economische tijden.

De kredietportefeuille met leningen aan duurzame bedrijven en projecten groeide met 12%, wat in lijn is met de ambitieuze groeidoelstelling voor 2011.
De netto winst bedraagt EUR 7,6 miljoen, een stijging van 4% ten opzichte van dezelfde periode in 2010.

Het totaal toevertrouwd vermogen aan Triodos Groep, bestaande uit Triodos Bank, Triodos Beleggingsfondsen en Triodos Private Banking, is gegroeid met 4% tot EUR 5,8 miljard.

Het aantal klanten is gestegen met ruim 31.000 tot 316.000 (11% groei).

Directievoorzitter Peter Blom: “De kredietverlening, waarbij geld van spaarders wordt omgezet in leningen aan bedrijven die de levenskwaliteit van mensen bevorderen, blijft in alle markten waar de bank actief is stijgen. Deze groei bewijst de robuustheid van het Triodos bedrijfsmodel. Triodos Bank is een sterke en winstgevende financiële instelling met positieve impact op mens en milieu.”

Blom: “De financiële crisis heeft geleid tot aanhoudende onzekerheid in de financiële sector. Veel banken zijn op zoek naar een nieuw businessmodel en worden geconfronteerd met steeds meer nieuwe regels. Triodos Bank wil op haar manier bijdragen aan het debat over de noodzakelijke hervormingen in de financiële sector, door te laten zien hoe Het Nieuwe Bankieren er in de praktijk uit kan zien.”

Het bedrag aan Triodos Bank toevertrouwde middelen, hoofdzakelijk spaargelden en termijndeposito’s, is de eerste zes maanden van 2011 gestegen met 7%.

De kwaliteit van de kredietportefeuille is onveranderd goed. Ondanks dat de toevoeging aan de voorzieningen voor dubieuze debiteuren enigszins is gedaald ten opzichte van dezelfde periode in 2010, blijven de voorzieningen als gevolg van de moeilijke economische omstandigheden waarmee veel kredietnemers te kampen hebben, relatief hoog. Dit geldt vooral voor een aantal projecten voor het opwekken van energie uit biomassa.

Succesvolle aandelenemissie

De kapitaalpositie van Triodos Bank is altijd sterk geweest. Om die sterke positie te behouden, trekt Triodos Bank ook in 2011 nieuw kapitaal aan; zowel met een doorlopende uitgifte van aandelen als door middel van gerichte campagnes. In de eerste zeven maanden van 2011 werd in Spanje en België EUR 37 miljoen aangetrokken. Later dit jaar staan campagnes in de andere landen op de agenda, waarmee Triodos Bank de doelstelling van EUR 60 tot 90 miljoen aan nieuw kapitaal, aan het einde van 2011, verwacht te bereiken.

Basel III
De solvabiliteitsratio (of BIS-ratio), de belangrijke graadmeter voor de financiële kracht van een bank, is medio 2011 14,3% (ultimo 2010: 14,7%). Gezien de huidige financiële positie voldoet Triodos Bank nu al aan de Basel III vereisten voor solvabiliteit en liquiditeit die in 2019 van kracht worden.

De European Banking Authority heeft een aantal Europese Banken opnieuw een stresstest laten uitvoeren, om vast te stellen of deze banken de verliezen na een zware economische schok kunnen dragen. Hoewel Triodos Bank niet verplicht is om mee te doen aan deze stresstest heeft de bank deze wel uitgevoerd, aan de hand van publiek beschikbare scenario’s en methodologie. De resultaten van de stresstest bevestigen de sterke financiële positie van Triodos Bank. Na een zwaar, twee jarig stressscenario is de kapitaalratio 13,6% (BIS ratio) en de Core Tier 1 ratio 12,7%. Dit is meer dan 2,5 keer hoger dan de voor de stresstest vereiste minimum Core Tier 1 ratio van 5%.

Fondsen onder beheer
De fondsen onder beheer, voornamelijk bestaande uit door Triodos Investment Management beheerde beleggingsfondsen en de cliëntenportefeuille van Private Banking, bedroegen per 30 juni 2011 in totaal EUR 2,1 miljard. Het vermogen van de beleggingsfondsen en Private Banking was 1% lager ten opzichte ultimo 2010. In dezelfde periode over 2010 was er een groei van 6%.

Triodos beleggingsfondsen daalden met 3% tot EUR 1,7 miljard (tegenover 6% stijging in dezelfde periode in 2010). Terwijl de meeste beleggingsfondsen wel groeiden, vertoonden de twee fondsen die gebruik maakten van belastingvoordelen in Nederland (Triodos Groenfonds en Triodos Cultuurfonds) een daling. Deze daling was het gevolg van de beslissing van de Nederlandse regering om het belastingvoordeel voor beleggers in deze fondsen te beperken.

Triodos Private Banking groeide tot EUR 397 miljoen, een stijging van 11% (tegenover 10% in dezelfde periode van 2010).

Share Button