Kerken beleggen nauwelijks duurzaam

Bron
VBDO

Kerken in Nederland hebben nauwelijks een duurzaam beleggingsbeleid. Dat blijkt uit onderzoek van de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO). De vereniging heeft dit jaar voor het eerst gekeken naar het beleggingsbeleid van kerkelijke instellingen.

Duurzaamheid ligt dicht aan tegen de missie van kerken, niet alleen vanuit de rentmeestergedachte, maar ook vanwege de zorg voor de samenleving. In andere landen zoals de VS nemen kerkelijke fondsen vaak het voortouw als het gaat om duurzaam beleggen of om het aanspreken van bedrijven op duurzaam ondernemen. Des te opmerkelijker is het om te constateren dat Nederlandse kerken bij hun beleggingen duurzaamheid nauwelijks aandacht geven. Het gaat hierbij om locale kerken en instellingen van de Protestantse Kerk en Rooms-katholieke Kerk in Nederland. Minder dan de helft van de 92 onderzochte gemeentes, parochies, diaconieën en ordes/congregaties heeft bijvoorbeeld een duurzaam beleggingsbeleid geformuleerd.

Kerkelijke instellingen investeren vooral om hun vermogen in stand te houden. Vaak wordt alleen met de baten van die investeringen een bijdrage geleverd aan de maatschappelijke missie. Een gemiste kans vindt de VBDO. “Kerken kunnen met duurzame investeringen juist bijdragen aan hun ideële missie. Laat je geld voor je werken aan een betere wereld”, zegt VBDO-directeur Giuseppe van der Helm.

Van der Helm krijgt voor die stelling steun vanuit de kerken zelf. De instellingen die namelijk wel een duurzaam beleggingsbeleid hebben geformuleerd, doen dat vrijwel altijd vanuit de intrinsieke motivatie om zo bij te dragen aan een betere wereld, zo laat het VBDO-onderzoek zien. Opvallend is dat juist de organisaties met vermogen boven de 100.000 euro het meest aandacht schenken aan de duurzaamheid van hun beleggingen.

Maar zelfs die kerkelijke instellingen kunnen nog meer maatschappelijke impact scoren met hun beleggingen, vindt de VBDO. Zo worden bij de keuze voor beleggingen in beursgenoteerde ondernemingen veelal negatieve selectiecriteria toegepast die bijvoorbeeld ondernemingen die betrokken zijn bij wapenhandel of de productie van pornografie uitsluiten. “Een goed uitgangspunt”, vindt Van der Helm. “Maar waarom niet kiezen om vooral te investeren in bedrijven die bovengemiddeld goed presteren op sociale en milieu-aspecten? Zo kan nog meer maatschappelijk rendement gerealiseerd worden.”

Daarnaast vindt de VBDO dat kerkelijke instellingen meer kunnen bijdragen aan hun maatschappelijke missie door hun stem te laten horen op aandeelhoudersvergaderingen. “Als institutionele beleggers kunnen kerken grote invloed uitoefenen op keuzes die ondernemingen maken ten aanzien van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dat zouden ze meer mogen doen”, aldus Van der Helm.

Om duurzaam beleggen onder kerken en kerkelijke instellingen te bevorderen hebben de (landelijke) koepelorganisaties een belangrijke functie, om geschikte informatie aan parochies en gemeenten aan te bieden en ook zelf duurzaam te beleggen. Zo brengt de Protestantse Kerk in Nederland een boek uit over duurzaam beleggen door kerken. Het economencollege van de RK Kerk was niet bereid aan dit onderzoek mee te werken. Hierdoor is het grotendeels onduidelijk hoe bisdommen omgaan met duurzaam beleggen, ook als deze bisdommen het ondergebrachte geld van parochies beleggen.

Het VBDO-onderzoek is tot stand gekomen in opdracht van Oikocredit Nederland, een vereniging van sociaal investeerder Oikocredit en met medewerking van Huub Lems, financieel deskundige bij de Protestantse Kerk in Nederland.

Share Button