ABP herziet uitsluitinglijst beleggingen, Wallmart opgenomen

Bron
ABP

Stichting Pensioenfonds ABP heeft per 1 januari 2012 de lijst met bedrijven waarin het fonds niet wenst te beleggen, herzien. De meest opvallende verandering is de uitsluiting van de Amerikaanse supermarktketen Walmart en de Chinese oliemaatschappij PetroChina. Ondanks de inspanningen om deze bedrijven tot ander gedrag te bewegen, voldoen zij nog steeds niet aan de door ABP gehanteerde principes van het Global Compact van de Verenigde Naties. De belangen van ABP in deze bedrijven zijn inmiddels verkocht.

Beleid Verantwoord Beleggen en uitsluiting

Het ABP Beleid Verantwoord Beleggen stelt dat bedrijven waarin wordt belegd, moeten handelen in lijn met de uitgangspunten van het VN Global Compact. Daar waar aanwijzingen zijn dat ondernemingen mogelijk handelen in strijd met deze uitgangspunten over mensenrechten, arbeidsnormen, corruptie of milieuzorg,wordt een dialoog aangegaan om tot verbetering van de bedrijfspraktijk aan te dringen. Als dit niet tot het gewenste resultaat leidt, kan worden besloten om de belangen in deze onderneming van de hand te doen en het bedrijf uit te sluiten voor belegging.

ABP belegt standaard niet in ondernemingen die direct zijn betrokken bij de fabricage van anti-persoonslandmijnen, clusterwapens, chemische of biologische wapens of, daar waar in strijd met het Non-Proliferatieverdrag, kernwapens.

De uitsluitinglijst wordt op basis van onderzoek door externe ESG-onderzoeksbureaus twee maal per jaar geactualiseerd. Per 1 januari 2012 zijn hieraan, naast Walmart en PetroChina, ook twee nieuwe ondernemingen toegevoegd in verband met betrokkenheid bij de productie van controversiële wapens: Poongsan Holdings Corp. (Z-Korea) en Ashot Ashkelon (Israël). Bovendien worden op basis van het beleid nu ook formeel uitgesloten als belegging staatsobligaties van landen waaraan een wapenembargo is opgelegd door de VN-Veiligheidsraad.

Walmart en PetroChina

Het Amerikaanse bedrijf Walmart is door ABP uitgesloten vanwege het personeelsbeleid dat in strijd is met internationale richtlijnen (ILO richtlijnen), met name ten aanzien van arbeidsomstandigheden en de mogelijkheid voor werknemers om zich te organiseren in vakbonden.

Het Chinese bedrijf PetroChina is door ABP uitgesloten vanwege de activiteiten van haar moedermaatschappij CNPC in Soedan en in Birma. Ondanks herhaaldelijk aandringen, moet ABP concluderen dat het CNPC ontbreekt aan afdoend beleid om betrokkenheid bij mensenrechtenschending in die landen te voorkomen.

Niet langer uitgesloten

Vijf bedrijven zijn niet langer betrokken bij de productie van clusterwapens en daarmee niet langer uitgesloten door ABP: General Dynamics Corp. (VS); L-3 Communications Holdings Inc. (VS); Magellan Aerospace Corporation (Can.), Valentec Systems Inc. (VS) en Zodiac Aerospace (Fra.).

Share Button