ASN Bank steunt Oxfam Novib bij eerlijke handel

Bron
ASN Bank

De ASN Bank en ontwikkelingsorganisatie Oxfam Novib gaan samenwerken om eerlijke handel te stimuleren. Voor het project ‘Farmer Development Union’ (FADU) in Nigeria krijgt Oxfam Novib financiële ondersteuning van de ASN Bank. Ook delen de bank en Oxfam Novib kennis op het gebied van duurzaamheid.

FADU is gericht op de ondersteuning en voorlichting van cacaoboeren. Het doel is om 7500 boeren op een duurzame manier gecertificeerde cacao te laten verbouwen. FADU helpt boeren om hun technische kennis te verbeteren en geeft ze een betere toegang tot plantmateriaal en ziektebestrijdingsmiddelen. Zo kunnen zij binnen vier jaar hun opbrengst verhogen van vierhonderd tot duizend kilo cacao per hectare. Dit alles met een duurzaamheidcertificaat van Utz Certified.

Activiteiten
FADU wil deze doelen bereiken via onder meer voorlichting, verstrekking van microkredieten en een betere onderhandelingspositie van boeren op de cacaomarkt. Het besteedt daarbij speciale aandacht aan technisch advies en bijeenkomsten van alle belanghebbenden in de cacaosector. Ook geeft het aandacht aan het terugdringen van kinderarbeid en aan de positie van vrouwen.

Duurzame en rechtvaardige samenleving
‘De wereldwijde handel is niet op een eerlijke manier ingericht. Daardoor leeft een groot deel van de wereldbevolking in armoede,’ aldus Jeroen Jansen, directeur van de ASN Bank. ‘Eerlijke handel betekent dat boeren voor hun producten een prijs ontvangen die in verhouding staat tot de productiekosten. En dat arbeiders een loon ontvangen dat voldoende is om van te leven. Eerlijk betekent ook dat de productie plaatsvindt onder goede arbeidsomstandigheden en met respect voor het milieu. Het FADU-project van Oxfam Novib zet zich hiervoor in. Dat sluit aan bij de missie van de ASN Bank om te werken aan een duurzame, rechtvaardige samenleving in 2050.’

Bank van de toekomst
De ASN Bank heeft in 2010 onderzoek gedaan naar wat consumenten verwachten van de bank van de toekomst. Daar kwamen verschillende thema’s uit naar voren, waaronder eerlijke handel. De ASN Bank heeft voor elk thema partnerschappen gesloten met maatschappelijke organisaties. Zij stelt uit eigen middelen geld beschikbaar aan de projecten uit deze partnerschappen.

Share Button