Triodos Bank groeit in 2011 op alle fronten

In 2011 is Triodos Bank wederom sterk gegroeid en namen zowel de toevertrouwde middelen (met name spaargelden) als de kredietverlening aan duurzame bedrijven aanzienlijk toe.

De cijfers tonen aan dat duurzaam bankieren een krachtig bankmodel is, ook als de financiële crisis zich verdiept.
De kredietverlening aan duurzame bedrijven stijgt met 33% tot EUR 2,8 miljard, hoger dan verwacht. Het vermogen onder beheer aan Triodos Groep, bestaande uit Triodos Bank, Triodos Beleggingsfondsen en Triodos Private Banking, groeit in 2011 met 21% tot EUR 6,8 miljard. Het balanstotaal van Triodos Bank stijgt met 23% tot EUR 4,3 miljard. De nettowinst bedraagt EUR 17,3 miljoen, een stijging van 51%. Het aantal klanten groeit met 24% tot 355.000.

Directievoorzitter Peter Blom: “Triodos Bank groeit op alle fronten. De sterke groeicijfers laten zien dat er grote kansen zijn voor duurzaam bankieren. Een groeiend aantal kredietnemers, spaarders en investeerders is op zoek naar deze nieuwe manier van bankieren, die zich kenmerkt door transparantie, dienstbaarheid en duurzaam ondernemerschap. Kredietverlening aan duurzame bedrijven is een groeimarkt.”

Succesvolle emissie van certificaten van aandelen
Het eigen vermogen van Triodos Bank is in 2011 met EUR 89 miljoen gestegen, waarvan EUR 75 miljoen uit een succesvolle emissie van certificaten van aandelen in Nederland, België en Spanje. Het nieuwe kapitaal is afkomstig van duizenden particulieren die mede-eigenaar willen zijn van een bank die zich uitsluitend richt op duurzaam ondernemerschap.

Peter Blom: “Het succes van onze emissie van certificaten van aandelen kan niet los worden gezien van de financiële crisis en het publieke debat over de rol van banken. De groei van onze kapitaalsbasis laat zien dat Triodos Bank ook in tijden van grote onzekerheid in staat is haar sterke financiële positie te handhaven. Het nieuwe kapitaal vormt een sterke basis voor verdere groei van met name de kredietverlening aan duurzame bedrijven.”

Basel III
Het eigen vermogen van Triodos Bank steeg in 2011 met 25% tot EUR 451 miljoen. De Core Tier I ratio – een belangrijke indicator voor de solvabiliteit van een bank – is 14,0% (2010: 13.8%). Triodos Bank voldoet hiermee ruimschoots aan de nieuwe kapitaal- en liquiditeitseisen zoals recent gepubliceerd door het Basel Committee, beter bekend als Basel III. Banken dienen voor 2019 aan deze nieuwe eisen te voldoen.
De kredietportfolio blijft van een goede kwaliteit. Wel is de toevoeging aan de voorziening (EUR 15,8 miljoen) hoger dan vorig jaar (2010 EUR 9,8 miljoen), als gevolg van kinderziektes binnen de sector energieopwekking met biomassa. Dit is een relatief jonge sector binnen de duurzame energiesector, met nieuwe technologie die nog sterk in ontwikkeling is; de markt voor biomassa is nog klein en volatiel.

Triodos Beleggingsfondsen
Het totaal aan vermogen dat door beleggers is toevertrouwd aan Triodos beleggingsfondsen is in 2011 met 17% toegenomen tot EUR 2,1 miljard. In 2010 was de groei 10%. De lange termijn trend van groei in duurzaam beleggen lijkt zich door te zetten ondanks het huidige zwakke klimaat voor beleggen.

Triodos beleggingsfondsen bieden beleggers de mogelijkheid om direct te beleggen in duurzame sectoren. Deze sectoren variëren van microfinanciering, duurzame energie en biologische landbouw tot culturele instellingen, duurzaam vastgoed en beursgenoteerde ondernemingen die bovengemiddeld presteren op sociaal- en milieubeleid. De directie over de beleggingsfondsen wordt gevoerd door Triodos Investment Management, een 100% dochter van Triodos Bank NV.

Impact
De activiteiten van Triodos Bank zijn voor 100 procent gericht op het realiseren van een positieve, duurzame impact. De groei van de kredietverlening is daar een belangrijke graadmeter van. Eind 2011 financierde Triodos Bank bijvoorbeeld meer dan 350 duurzame energieprojecten in Europa, die samen voorzien in de energiebehoefte van 1,5 miljoen huishoudens (1,2 miljoen in 2010). De bank is daarnaast betrokken bij ruim 500 projecten in de culturele sector; 6,8 miljoen mensen hebben in 2011 culturele evenementen en podia bezocht die door Triodos Bank zijn gefinancierd. De Triodos microfinancieringsfondsen investeren in 44 landen en financieren 97 microfinancieringsinstellingen. Gezamenlijk bereiken ze 7,9 miljoen eindklanten, waarvan 66% vrouw en 46% woonachtig in rurale gebieden.

Op hoofdpunten zijn in 2011 de volgende resultaten geboekt:

• Balanstotaal Triodos Bank: EUR 4,3 miljard (23% groei)

• Triodos beleggingsfondsen: EUR 2,1 miljard (17% groei)

• Aantal klanten 355.000 (24% groei)

• Duurzame ondernemingen en projecten gefinancierd: EUR 2,8 miljard (33% groei)

• Netto resultaat: EUR 17,3 miljoen (51% groei)

• Core Tier 1-ratio 14,0% (2010: 13,8%)

• Aantal medewerkers 720 (13% groei)

Vooruitzichten voor 2012
Voor 2012 verwacht Triodos Bank een onverminderd sterke groei in de sectoren waar zij actief is. De sociale, ecologische en culturele uitdagingen zullen zeker niet minder worden en de bank ziet het als haar missie om waar mogelijk bij te dragen aan duurzame oplossingen. Triodos Bank wil een referentiepunt zijn voor bewustzijn rond geld en de rol van banken in de samenleving.

Onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden, verwacht de bank dat de winst in 2012 verder zal kunnen groeien.

Share Button