AEGON’s wapenbeleid niet verslechterd

Bron
Aegon

Op 30 mei heeft de Eerlijke Bankwijzer een persbericht uitgegeven over hun halfjaarupdate. Daarin wordt vermeld dat AEGON’s beleid op het gebied van wapens zou zijn verslechterd omdat AEGON beleggingen in bedrijven die kernwapens maken weer toestaat. Dat is feitelijk onjuist omdat ons beleid niet veranderd is en AEGON wel degelijk bepaalde bedrijven uitsluit die kernwapens maken.

Beleggingen in bedrijven die kernwapens produceren
Beleggingen in bedrijven die kernwapens produceren vormen een goede illustratie van de visie van AEGON op het vraagstuk van maatschappelijke verantwoordelijkheid. Er is een duidelijke maatschappelijke oproep tegen het gebruik en de productie van deze wapens. Tegelijkertijd is er geen duidelijke internationale consensus over een oplossing van dit vraagstuk. Het is daarbij goed ons te realiseren dat democratisch gekozen regeringen, inclusief de VS, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, nucleaire wapens tot hun beschikking hebben. Waar wél internationale consensus over bestaat, is de noodzaak om de verspreiding van deze wapens tegen te gaan. Het internationaal breed gedragen Non-proliferatieverdrag beperkt dan ook het aantal landen dat nucleaire wapens tot hun beschikking mogen hebben en legt de handel in nucleaire technologie aan banden.

AEGON sluit dan ook beleggingen uit in alle bedrijven die kernwapens maken of ondersteunen voor landen die niet ingevolge het Non-proliferatieverdrag tot één van de vijf kernmachten behoren. Het is in dit verband goed om te vermelden welke uitsluitingen AEGON verder ook in zijn beleid voor verantwoord beleggen heeft opgenomen. Dit zijn bedrijven die direct betrokken zijn bij productie, ontwikkeling, handel en onderhoud van biologische en chemische wapens, anti-persoonsmijnen, clusterbommen en munitie waarin verarmd uranium is verwerkt. Ook staatsobligaties van landen die de mensenrechten systematisch schenden, staan op onze uitsluitingslijst.

Situaties in de wereld veranderen voortdurend en soms is het lastig om de internationale consensus vast te stellen. Daarom heeft AEGON een comité voor verantwoord beleggen dat kan inspelen op de actualiteit en beleidsadviezen geeft aan de directies van de verschillende AEGON bedrijven. Dit comité heeft recentelijk het onderwerp kernwapens besproken en daar is geconcludeerd dat er op dit moment geen aanleiding is om dit beleidsstandpunt te wijzigen.

Klik hier voor meer informatie over ons verantwoord beleggingsbeleid.

Share Button