Eurosif rapport toont groei duurzaam beleggen in Europa

Het onderzoek `Sustainable and Responsible Investment Study’, naar duurzaam en verantwoord beleggen, door de VBDO’s Europese zusterorganisatie laat gedetailleerde cijfers zien van de meest voorkomende duurzame en verantwoorde investeringsmethodes waar Europese beleggers gebruik van maken. Uit het onderzoek blijkt dat deze beleggingsmethoden sinds 2009 de markt aan het veroveren zijn.

Sterk groeiende markt wordt ondersteund door ontwikkelingen

Europese beleggers gebruiken vaker methodes of combinaties van methodes, ten behoeve van verantwoord ondernemen, zoals duurzaamheid, Best-in-Class, controle gebaseerd op standaardnormen, uitsluiting, invoering ESG, engagement/stemmen en impact-investeringen.
Alle onderzochte strategieen op het gebied van verantwoord beleggen waren sterker dan de groei van het vermogensbeheer in het algemeen. Vier methodes groeiden tussen 2009 en 2011 zelfs meer dan 90 procent. Met naar schatting een groei van EUR 2,3 triljoen (137%) Assets under Management (AuM)
sinds 2009, is controle op basis van standaardnormen de snelst groeiende methode. Op de tweede plaats, met een groei van 119% AuM, komt de methode van uitsluiting van specifieke sectoren en ondernemingen en als derde de Best-in-Class-methode met 113% AuM. Engagement en stemmen groeit in Europa
nog steeds met bijna 17% en verspreidt uit naar nieuwe markten zoals Spanje en Italie. De invoering van ESG is in deze periode met 14% gegroeid.

De markt voor impact-investing, voor de eerste keer opgenomen in het onderzoek, neemt toe

De Europese markt voor impact-investing wordt geschat op EUR 8,75 miljard. Hieruit blijkt de groeiende interesse van investeerders voor de impact van hun investeringen op sociaal en milieugebied.
De markt wordt meer dan ooit beheerst door institutionele investeerders.
Uit het onderzoek blijkt dat de vraag naar SRI vooral komt van institutionele investeerders. De markt bestaat op het moment voor 94% uit institutioneel vermogen; in 2009 was dat nog 92%.

Europese investeerders sluiten steeds vaker bedrijven uit

Uit het onderzoek blijkt dat 50% van de totale Europese AuM, het uitsluiten van bedrijven die bepaalde wapens produceren, in hun beleid hebben opgenomen. Over het algemeen wordt daarbij de richtlijn aangehouden van het internationale verdrag `Conventions on Cluster Munitions and Anti-personnel
Mines’.

Francois Passant, Executive Director van EUROSIF `Het onderzoek laat de voortdurende ontwikkelingen zien van een snel veranderende markt; zo maken diverse spelers gebruik van de beschikbare methodes voor verantwoord investeren en combinaties hiervan. Deze ontwikkeling benadrukt ook de
toegenomen behoefte aan transparantie en inzicht in de werkwijze. Het rapport bevestigt ook zeker onze overtuiging dat SRI, het koppelen van financien aan duurzame en langetermijn groei, de oplossing is voor de groeiende onrust onder wetgevers en in de maatschappij".

Het onderzoek is uitgebracht in samenwerking met Amundi, Axa Investment Managers, Nordea en Pictet.

Share Button