Implementatie van duurzaam beleggingsbeleid pensioenfondsen blijft achter

De implementatie van het duurzaam beleggingsbeleid blijft achter bij Nederlandse pensioenfondsen. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek dat door de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) 17 december is gepresenteerd.

Pensioenfondsen beleggen steeds duurzamer. Echter, op het gebied van de implementatie van het duurzaam beleggingsbeleid blijven de fondsen achter. De meeste pensioenfondsen zetten slechts enkele van de mogelijke instrumenten in voor hun duurzaam beleggingsbeleid, waardoor het beleid niet integraal geïmplementeerd wordt.

“We zijn blij met de vooruitgang die de pensioenfondsen de laatste jaren hebben laten zien”, zegt VBDO directeur Giuseppe van der Helm. “Er blijft echter altijd wat te wensen over. Zo valt het op dat slechts 1 van de 8 bestuursleden een vrouw is, terwijl voor bedrijven 30 procent het streefcijfer is. Daarnaast valt er nog winst te behalen op het gebied van de implementatie van het duurzaam beleggingsbeleid. Dit kan veel systematischer gebeuren tijdens het beleggingsproces.
Ook kan het scala aan duurzame beleggingsinstrumenten uitgebreid worden. Zo is positieve selectie bij veel fondsen onbekend en daarom waarschijnlijk ook onbemind. Toch kan het actief selecteren van ondernemingen, die voorlopers zijn op het terrein van ook de niet-financiële prestaties, een grote bijdrage leveren aan het duurzaam beleggingsbeleid. In algemene zin kunnen de bestuurders van pensioenfondsen een actievere rol spelen bij het bepalen en handhaven van het duurzaam beleggingsbeleid”.

Er zijn sinds het eerste benchmarkonderzoek in 2007 een aantal positieve trends te constateren. Zo wordt het beleggingsbeleid van de ondernemingspensioenfondsen en bedrijfstakpensioenfondsen steeds duurzamer. Opvallend is dat die trend in alle verschillende beleggingscategorieën aanhoudt. Maar vooral in de vastgoedbeleggingen en bij de staatsobligaties zet verduurzaming van de portfolio’s stevig door.

Wat betreft transparantie over de beleggingen is er verbetering nodig, constateert de VBDO. Slechts 18 van de 50 onderzochte pensioenfondsen hebben een openbare lijst gepubliceerd met daarop hun beleggingen in één of meer categorieën. Slechts 11 fondsen hebben het leeuwendeel gepubliceerd.

De drie pensioenfondsen die het beste uit de verf komen wat betreft hun beleggingsbeleid, implementatie en governance zijn achtereenvolgens Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW), BPF Landbouw, BPF Bouw.

VBDO onderzocht 50 pensioenfondsen. 21 van de onderzochte fondsen zijn ondernemingsfondsen. Daarnaast zijn 26 bedrijfstakfondsen onderzocht en 3 kleinere fondsen die de pensioenen van een specifieke beroepsgroep behartigen. In totaal heeft 96% van de aangeschreven pensioenfondsen meegedaan aan het onderzoek. In totaal dekken de fondsen de pensioenen van 13.8 miljoen Nederlanders.

Het onderzoek is tot stand gekomen in samenwerking met Profundo, met financiële steun van Oxfam Novib.

Share Button