Europese richtlijn zorgt voor heldere informatie over duurzaam beleggen

Eurosif, het European Sustainable Investment Forum (SIF) brengt de derde versie van de European SRI Transparency Code uit. De code maakt het voor particuliere beleggers makkelijker om duurzame (SRI) fonden te vergelijken.

"De code is een essentieel instrument voor de particuliere belegger om fondsen goed te kunnen vergelijken en een goede duurzame keuze te kunnen maken,” aldus VBDO directeur Giuseppe van der Helm. “Daarnaast roepen we fondsaanbieders op om deze, van oorsprong Nederlandse richtlijn, te gebruiken om de broodnodige helderheid te bieden aan de particuliere belegger." De Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) is de Nederlandse variant van de Europese Sustainable Investment Forums (SIFs).

De European SRI Transparency Code is in 2008 voor het eerst uitgebracht. Het voornaamste doel van de Code is om de verantwoording van duurzame beleggingsfondsen (Social Responsible Investement Funds) te verbeteren en inzichtelijker te maken voor beleggers. Partijen die de Code ondertekenen zorgen voor tijdige en adequate informatie over hun fondsen, zodat beleggers het beleid van duurzame fondsen kunnen inzien en vergelijken. De Code richt zich op SRI-fondsen voor particulieren in Europa en heeft betrekking op meerdere asset classes zoals aandelen en vastrentende waarden. Sinds december 2012 hebben meer dan 50 ondertekenaars (goed voor meer dan meer dan 500 fondsen) de Code aangenomen. Europa telt in totaal 884 SRI-fondsen.

De doelstellingen van de Code zijn ongewijzigd gebleven:

1. Het duurzaamheidsbeleid van particuliere duurzame fondsen inzichtelijk maken voor beleggers met behulp van een toegankelijk en eenvoudig vergelijkbare standaard.
2. Het proactief versterken van zelfregulering die bijdraagt aan de ontwikkeling van SRI-fondsen door een gemeenschappelijke standaard voor transparantie en best practices te ontwikkelen.

De nieuwe versie van de Code, die is ontwikkeld in samenwerking met de nationale SIF´s en de Franse Association Française de Gestion (AFG), is op de volgende punten aangepast:
• Een compacter en gebruiksvriendelijker document
• Betere vergelijkbaarheid van de antwoorden, waardoor standaardisatie en nauwkeurigheid verbeterd is
• Een aantal nieuwe vragen over belangrijke nieuwe duurzame beleggingsmogelijkheden, zoals derivaten en aandelen
• Meer nadruk op controle en de rapportage aan beleggers

Door de nieuwe versie van de Code na te leven voldoen Franse vermogensbeheerders ook aan de eisen van de zogenaamde Grenelle II French Law die onlangs van kracht ging.

Vanaf eind februari 2013 zal de European SRI Transparency Code V3.0 de vorige versie gaan vervangen. De Code bevat een Guidance Manual voor fondsmanagers waarin staat hoe ze de Transparency Code adequaat kunnen toepassen en erop kunnen inspelen. Het Transparency Logo dat verbonden is aan de Code blijft onder strikte controle van Eurosif en de nationale Sustainable Investment Forums, die bepalen of de antwoorden van de fondsen helder, informatief, en duidelijk verwoord zijn.

Over de ontwikkeling van de Code zegt François Passant, Executive Director van Eurosif: "Deze nieuwe versie van de Code heeft een aantal duidelijke voordelen in termen van inzichtelijkheid en beknoptheid van de informatie die aan particuliere beleggers wordt aangeboden. Voortbouwend op het eerdere succes van de Code, zullen we ernaar streven dat de Code op nog grotere schaal wordt toegepast. We zijn voornemens de Code te promoten als best practice voor alle particuliere SRI fondsen in Europa. Dit doen we in samenwerking met de nationale SIF’s maar daarnaast gaan we op zoek naar nieuwe samenwerkingsverbanden."

Share Button