PGGM zet nieuwe stap in verantwoord belegge

Bron
PGGM

PGGM zet een belangrijke stap in verantwoord beleggen. De vermogensbeheerder heeft een specifieke ESG-index ontwikkeld waarmee de ruim 2800 bedrijven in de FTSE All World Index worden beoordeeld op milieubeleid, sociaal beleid en goed bestuur (ESG). PGGM kan zo de beleggingen namens haar klanten nog beter richten op bedrijven die hierin goed presteren.

Bijzonder hieraan is dat PGGM dit toepast op alle indexbeleggingen in aandelen. Waar ESG-integratie in actieve aandelenstrategieën al door verschillende beleggers internationaal wordt toegepast, staat het meenemen van ESG in ‘passieve’ indexstrategieën nog in de kinderschoenen. PGGM had eind 2012 in totaal 33,8 miljard euro van haar klanten belegd in dergelijke strategieën.

In combinatie met engagement en uitsluitingenbeleid
PGGM combineert de ESG-index met een actief engagement- en uitsluitingenbeleid. Selectie en actief aandeelhouderschap worden zo gecombineerd in indexstrategieën. PGGM beantwoordt met deze strategie de vraag van haar klanten, de pensioenfondsen, die zich hebben uitgesproken voor meer verantwoord beleggen. Met deze strategie heeft PGGM een kosteneffectieve methode gevonden om breed gespreid en met een hogere ESG-ambitie in aandelen te beleggen.

Op basis van de ESG-index heeft PGGM de aandelen verkocht in 210 van de 2853 bedrijven die deel uitmaken van de FTSE All World index. In totaal 79 ondernemingen staan op een ‘watch list’ en met deze bedrijven gaat PGGM een dialoog tot verbetering aan.

Het vrijkomende kapitaal is verschoven naar de bedrijven die wel in de door PGGM opgestelde ESG-index zijn opgenomen. De ESG-index bevat zeventig criteria waarlangs bedrijven in de FTSE All World index worden beoordeeld op milieuprestaties, sociaal beleid en goed bestuur.

Marcel Jeucken, Managing Director Responsible Investment bij PGGM, zegt hierover: ,,We hebben nu een instrument ontwikkeld waarmee we de bedrijven in de FTSE All World beter kunnen beoordelen op ESG. De selectie op ESG moedigt bedrijven aan beter te presteren op ESG-factoren. Met een deel van de achterblijvers zoeken we de dialoog om aan te geven waar ze volgens ons tekort schieten.’’

Het nieuwe instrument dat nu wordt toegepast op de beleggingen in de FTSE All World index valt in het kader van het bredere beleid van verantwoord beleggen dat PGGM voert. Daarin worden mens, milieu en maatschappij meegewogen bij beleggingsbeslissingen en wordt de dialoog gezocht met bedrijven over maatschappelijk verantwoord gedrag. PGGM belegt voor haar klanten niet in bedrijven die controversiële wapens produceren of verhandelen. Ook wordt niet belegd in ondernemingen die mensenrechten of arbeidsrechten schenden, en niet willen praten over verbeteringen. PGGM stemde vorig jaar op 3106 aandeelhoudersvergaderingen, voerde met 746 ondernemingen een dialoog gericht op ESG-verbeteringen, en sloot 42 ondernemingen uit.

Share Button