Onderzoek toont kosteneffectiviteit Regeling groenprojecten aan

Het onafhankelijke onderzoeks- en adviesbureau CE Delft heeft recent een onderzoek uitgevoerd naar de duurzaamheidwinst en economische winst van de Regeling Groenprojecten. Het onderzoek, uitgevoerd in opdracht van het Beraad Groenfondsen van de Nederlandse Vereniging van Banken toont aan dat de Regeling Groenprojecten een kosteneffectief instrument is dat kan bijdragen aan het realiseren van de kabinetsdoelstelling om in 2020 16 procent energie uit duurzame bronnen te halen.

De regeling heeft innovatie gestimuleerd en ervoor gezorgd dat milieu-innovaties de weg naar de markt hebben gevonden. Dat is de belangrijkste conclusie uit de studie naar de duurzaamheidswinst en economische winst van de Regeling groenprojecten. Het rapport is maandag 8 juli, door Frans Rooijers, directeur van CE Delft aangeboden aan staatssecretaris Wilma Mansveld van het ministerie van Infrastructuur & Milieu en aan Itske Lulof, voorzitter van het Beraad Groenfondsen en Fondsmanager Triodos Groenfonds.

Share Button