Markt voor duurzaam sparen en beleggen trekt aan

Regulier duurzaam sparen en beleggen steeg met bijna 16% tot bijna 14 miljard euro. “We zien nu een groei, geheel op eigen kracht van de reguliere producten”, aldus Giuseppe van der Helm. “Blijkbaar heeft de particuliere belegger de waarde ontdekt van duurzaamheid.”

Fiscaal vrijgestelde producten

Fiscaal vrijgesteld duurzaam sparen en beleggen daalde met 4% tot bijna 6 miljard euro. De verklaring voor de daling in de fiscaal vrijgestelde markt moet volgens VBDO-directeur Giuseppe van der Helm gezocht worden in de aanvankelijk geleidelijke afbouw van de fiscale voordelen. Inmiddels heeft de regering voor de groene producten besloten om het fiscale voordeel te handhaven.
Tevens is er binnen deze groep van fiscaal vrijgestelde producten een aanzienlijke verschuiving te zien van beleggingsproducten naar de spaarproducten. Van der Helm wijt dit aan de behoefte aan meer zekerheid bij beleggers.

Fondshuizen / distributeurs

Wat betreft het aanbieden van de duurzame spaar – en beleggingsproducten is ASN Bank duidelijk marktleider, gevolgd door Triodos Bank en Rabobank.
Wat betreft de distributeurs worden de meeste duurzame beleggingsproducten verkocht door ABN Amro en Rabobank. De werkelijke markt van duurzame spaar en beleggingsproducten is groter dan de markt die in dit onderzoek in kaart is gebracht, omdat de buitenlandse beleggingsfondsen en duurzame mandaten niet meegenomen zijn.

Verantwoord beleggen

Een andere marktontwikkeling waar de VBDO in het rapport op wijst, is de opkomst van het maatschappelijk verantwoord beleggen. Steeds meer banken bieden beleggingsproducten aan met het predicaat ‘verantwoord’, waarbij maatschappelijke en ethische afwegingen worden meegenomen in criteria voor een beleggingsfonds. De VBDO-directeur ziet de opkomst van het ‘verantwoord beleggen’ als een goede ontwikkeling: “Nog nooit eerder is op zoveel belegd vermogen een dergelijke toetsing toegepast. Dat kunnen we alleen maar als een stap voorwaarts beschouwen.”

Het onderzoek is mogelijk gemaakt met inhoudelijke en financiële steun van ASN Bank en ABN Amro.

Share Button