Menzis heeft nu duurzaam beleggingsbeleid

Bron
Menzis

Bij de beleggingen in staatsobligaties kiest Menzis nadrukkelijk voor obligaties van landen die goed scoren op duurzaamheidsfactoren. Dit uitgangspunt is nu verankerd in het duurzaam beleggingsbeleid.

Uitgangspunt van ons denken en werken is: het is duurzaam, tenzij. In ons vermogensbeheer brengen we dat uitgangspunt de laatste jaren op verschillende manieren in de praktijk:

* we stemmen op aandeelhoudersvergaderingen van onze Nederlandse aandelen
we zijn actief in dialoog over duurzame onderwerpen met de bedrijven waarin we beleggen
* we investeren in innovatie van de Nederlandse zorg om een bijdrage te leveren aan de kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg in Nederland
* we selecteren onze externe vermogensbeheerders met duurzame criteria en vorig jaar hebben ons uitsluitingenbeleid aangescherpt

Daarmee zijn we nog niet klaar: nu maken we de stap naar duurzamere staatsobligaties.

ESG-integratie

Het thema ‘duurzaamheid’ weegt vanaf nu mee bij de beslissingen die we maken voor beleggingen in staatsobligaties. Dit wordt ook wel ESG-integratie genoemd. ESG staat voor Environmental, Social en Governance (milieu, maatschappij en bestuur), de drie hoofdaspecten van duurzaamheid.

Door ESG-factoren mee te nemen in het beleggingsproces beleggen we meer in obligaties van duurzame landen en minder of niet in obligaties van landen die laag scoren op ESG factoren.

Menzis en F&C

Voor de uitvoering van het nieuwe duurzame staatsobligatie mandaat hebben wij na een uitgebreide selectieprocedure gekozen voor de externe vermogensbeheerder F&C.
F&C voert voor ons al enkele jaren de (duurzame) dialoog uit met de bedrijven waarin bij beleggen.

Voor dit beleggingsmandaat beschikt F&C niet alleen over de benodigde beleggingskwaliteit en specifieke kunde, F&C past bij Menzis op het vlak van duurzaamheid en integreert op een praktische wijze duurzaamheid in haar beleggingsproces.

Duurzaamheid in het beleggingsproces

Hoe integreert F&C duurzaamheid in het beleggingsproces? Alle landen waarin belegd mag worden, in ons geval Europa, krijgen na onderzoek door F&C een duurzaamheidsscore.

Deze ESG-scores van landen zijn gebaseerd op een aantal objectieve, externe ESG indicatoren. Een voorbeeld van een sociale indicator is die van corruptie, die wordt gemeten met de Corruption Perception Index van Transparency International. De ESG indicatoren samen vormen voor ieder land een ESG score.

Vervolgens past F&C deze score toe bij de portefeuilleconstructie. De omvang van de belegging in een land wordt mede bepaald met de ESG scores als aanvulling op de traditionele financiële overwegingen. Een belegging moet uiteraard ook rendement opleveren. Het voordeel van deze aanpak is dat de meeste bronnen van de scores publiek zijn, en de procedure dus transparant en objectief is. F&C heeft laten zien zeer ervaren te zijn met dit proces.

Toekomst voor duurzaam beleggen

Met deze keuze voor het mandaat voor staatsobligaties zet Menzis weer een stap op weg naar een beleggingsportefeuille die zich met de besten kan meten als het gaat om rendement, kosten en duurzaamheid. De volgende stap zullen we op korte termijn nemen voor onze portefeuille aandelen ontwikkelde markten.

Ook willen we in de nabije toekomst laten zien hoeveel duurzamer de beleggingen van Menzis zijn geworden door deze stappen.

Share Button