Tweede Kamer organiseert ronde tafelgesprek over duurzaam bankieren

De vaste commissie voor Financiën uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal heeft besloten een rondetafelgesprek te organiseren op 3 september a.s. met als onderwerp Duurzaam bankieren.

Een rondetafelgesprek wordt gebruikt door de leden van de Tweede Kamer om mondeling overleg te
voeren met personen en organisaties. Er kan op een interactieve wijze met de Kamerleden gesproken
worden. De genodigden nemen per blok tegelijkertijd deel aan het gesprek. Bij aanvang van het
gesprek krijgen de genodigden de gelegenheid zich voor te stellen en in het kort – 2 à 3 minuten – hun
visie over het gespreksonderwerp te geven.

Tot de genodigden behoren onder meer:
Piet Sprengers (ASN Bank), Giuseppe van der Helm (VBDO), Bert Scholtens (Rijksuniversiteit Groningen), Herman Wijffels (Sustainable Finance Lab), Bart Jan Krouwel en Peter Ras (Oxfam Novib).

Share Button