Platform BankWijzer lanceert de eerste Belgische duurzame bankengids

Het platform BankWijzer lanceert vandaag de eerste Belgische duurzame bankengids. Klanten kunnen op www.bankwijzer.be eenvoudig zien hoe het beleid van hun bank scoort op acht maatschappelijke thema’s en of hun bank investeringen doet die schadelijk zijn voor mens en milieu. Daarnaast kunnen bezoekers via de website ook een bericht naar hun bank sturen.

De resultaten tonen aan dat op enkele voorlopers na – Van Lanschot, VDK en Triodos – alle banken in België te laag scoren. Klanten hebben het recht op heldere informatie over investeringskeuzes. Banken die in hun publiciteit beweren dat ze ten dienste staan van de samenleving, moeten dat hard maken in een transparant investeringsbeleid dat duidelijk maakt welke investeringen aanvaardbaar zijn, en welke uitgesloten worden. Het is hoog tijd dat ook de wetgever optreedt. Een wettelijk kader dat minimumnormen vastlegt is de beste garantie om de sector op de goede weg te zetten.
De investeringen van vandaag bepalen de wereld van morgen. Banken moeten meer doen dan winst maken om de transitie naar een duurzame economie mogelijk te maken. Daarom evalueert Bankwijzer het beleid van banken op acht thema’s die een belangrijke impact hebben op de duurzaamheid van de economie en de samenleving.

Ivan Van de Cloot: “Ik ondersteun BankWijzer omdat het consumenten toelaat banken gemakkelijk te vergelijken op meer dimensies dan enkel kost.”
BankWijzer onderzoekt Argenta, Belfius, BNP Paribas, Deutsche Bank, ING, KBC, Triodos, Van Lanschot en VDK. Deze banken worden geëvalueerd op hun beleid rond klimaat, natuur, mensenrechten, arbeidsrechten, bonussen, belastingen & corruptie, transparantie en wapens. De methodologie werd in samenwerking met het Nederlandse onderzoeksbureau Profundo ontwikkeld. Ze vertrekt vanuit internationale standaarden en gaat na of banken die onderschrijven, of ze die ook implementeren en of ze er transparant over zijn. Voor elke bank worden alleen publiek toegankelijke documenten zoals jaar- en CSR-rapporten gescreend. De scores worden jaarlijks geactualiseerd.

Beleid te zwak en niet in overeenstemming met investeringen

De resultaten tonen aan dat op enkele voorlopers na – Van Lanschot, VDK en Triodos – alle banken in België te laag scoren. Opvallend: Sommige banken onderschrijven internationale standaarden en stellen uitvoerige beleidsteksten op, maar investeren tegelijkertijd erg grote bedragen in economische activiteiten met een schadelijke impact op mens en milieu. Frank Vanaerschot van FairFin: “Het is schrijnend vast te stellen dat veel banken in hun klimaatbeleid uitweiden over de CO2- uitstoot van hun kantoren, maar zwijgen over de ecologische voetafdruk van hun investeringen.”

Aan de andere kant zijn er banken die weinig beleid publiceren, maar waar we geen of weinig schadelijke investeringen terugvinden en waarvan bovendien de aard van hun activiteiten en schaal doet vermoeden dat ze een kleinere negatieve impact hebben dan de grotere spelers. Frank Vanaerschot: “Klanten hebben het recht op heldere informatie over investeringskeuzes. Banken die in hun publiciteit beweren dat ze ten dienste staan van de samenleving, moeten dat hard maken in een transparant investeringsbeleid dat duidelijk maakt welke investeringen aanvaardbaar zijn en welke uitgesloten worden. Het is hoog tijd dat ook de wetgever optreedt. Een wettelijk kader dat minimumnormen vastlegt is de beste garantie om de sector op de goede weg te zetten.”

Burgers maken het verschil

Wat er met ons geld op de bank gebeurt, komt slechts zelden onder de aandacht, maar heeft een grote impact. Hoe ons geld geïnvesteerd wordt is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de banken, maar burgers kunnen helpen om het verschil te maken. De coalitie van organisaties rond Bankwijzer reikt met deze website de hand om samen duurzaam investeren op de agenda te zetten. Via www.bankwijzer.be kunnen klanten aan hun bank en de buitenwereld laten weten wat ze vinden van het beleid van hun bank. Ze kunnen ook van bank veranderen, als ze hun bank helemaal niet meer zien zitten.

In de komende maanden zal BankWijzer inzoomen op enkele maatschappelijk relevante thema’s (m.n. lobbyactiviteiten, belastingontwijking en klimaat) en hierover meer diepgaande studies publiceren.

BankWijzer is een onderzoeks- en actieplatform. Bankwijzer België is een coalitie van zeven organisaties (Réseau Financité, Oxfam-Solidariteit, Bond Beter Leefmilieu, 11.11.11, CNCD-11.11.11, Amnesty International en Netwerk Bewust Verbruiken) die wordt gecoördineerd door FairFin.
Bankwijzer België maakt deel uit van Fair Finance Guide International, een samenwerking van nationale coalities uit België, Brazilië, Frankrijk, Indonesië, Japan, Nederland en Zweden. Fair Finance Guide International is de internationalisering van de Nederlandse Eerlijke Bankwijzer die vijf jaar geleden werd opgericht.

BankWijzer krijgt steun uit verschillende hoeken van de samenleving: o.a. Neveneffecten, Ivan Van De Cloot (Itinera), NewB, de auteurs van Groeten uit Transitië en professor mensenrechten Eva Brems geven op de website een getuigenis.

Share Button