Nieuw thema ‘klimaat’ maakt beleggingen Menzis nog duurzamer

Bron
Menzis

De beleggingsportefeuille van Menzis is nu uitgebreid met het thema ‘klimaat’. Hiermee investeren we gericht in bedrijven die een positieve impact hebben op dat thema. Dat levert dubbele winst op: onze leden profiteren van het rendement van de beleggingen en we leveren als belegger een bijdrage tegen klimaatverandering. De totale aandelenportefeuille van Menzis bestaat nu standaard voor 8% uit het thema ‘klimaat’.

Om gericht en effectief te kunnen beleggen in dit thema, volgen we duidelijke criteria waarin staat welke bedrijfsactiviteiten onder dit thema vallen. Die activiteiten zijn:

  • alternatieve energie
  • energie efficiëntie
  • water infrastructuur en technologieën
  • bestrijding van milieuverontreiniging
  • afvalverwerkingsoplossingen

Ondernemingen die meer dan 50% van de omzet behalen in één of meer van deze activiteiten, pasen binnen ons beleggingsthema ‘klimaat’. Een energiebedrijf dat bijvoorbeeld een klein windpark exploiteert maar voornamelijk energie opwekt uit vervuilende bruinkool, nemen we niet in onze klimaatportefeuille op.

Met deze uitgangspunten kunnen we een sterke, gespreide beleggingsportefeuille samenstellen.

Benchmark

Om de prestaties van onze beleggingen te kunnen volgen, vergelijken we die met een objectieve maatstaf (benchmark). Die is richtinggevend voor onze beleggingen en moet dus aansluiten bij onze uitgangspunten en doelen.

Share Button