Stilstand duurzaam beleggen door verzekeraars

Nederlandse verzekeraars boeken nauwelijks vooruitgang bij het duurzaam beleggen van hun vermogen. Dat concludeert de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO). De vereniging publiceert vandaag voor de zesde maal de jaarlijkse benchmark ‘Duurzaam beleggen door verzekeraars in Nederland’.

Uit het VBDO onderzoek onder 30 verzekeraars blijkt, dat duurzaam beleggen vrijwel stagneert bij Nederlandse verzekeringsmaatschappijen. Dit staat in scherp contrast met de vooruitgang die de branche de afgelopen jaren boekte.

De top 3 blijft gehandhaafd. Deze kopgroep van grote verzekeraars heeft duurzaam beleggen hoog op de agenda. Het best scoren Zwitserleven, Reaal en a.s.r. Nederland. Zij eindigen in het onderzoek op respectievelijk de eerste, tweede en derde plaats. Nationale-Nederlanden en Aegon zijn enkele plaatsen gestegen in de top 10.

Transparantie blijft achter

De VBDO constateert echter dat niet alle verzekeraars transparant zijn over hun beleggingsactiviteiten. “Verzekeraars moeten helder zijn over het duurzaam beleggingsbeleid, zodat consumenten dat mee kunnen nemen in hun keuze voor een verzekeraar. Het beleggingsbeleid kan een voordeel opleveren ten opzichte van andere verzekeringsmaatschappijen. Er mag eveneens wat meer aandacht besteed worden aan het actief benaderen van klanten over het verantwoord beleggingsbeleid”, aldus VBDO-directeur Giuseppe van der Helm.

Aanbevelingen voor de sector
De VBDO geeft in het rapport verschillende aanbevelingen om het beleggingsbeleid van de verzekeraars verder te verduurzamen. Zo pleit de vereniging ervoor om duurzaam beleggen vaker als onderdeel van de overkoepelende strategie mee te nemen. Van der Helm ziet daar nog een aantal kansen: “Verzekeraars kunnen het duurzaamheidsbeleid verankeren door het prominenter op de bestuursagenda’s te zetten. Belangrijk is ook dat zij duurzaamheidsdoelen opstellen voor hun vermogensbeheerders, zodat ook die sector duurzamer wordt”.

De vereniging onderzocht de verzekeraars op duurzame beleggingstrategieën. “Ook op dit gebied zijn we er helaas nog lang niet,” zo meldt Van der Helm. “Verzekeraars gebruiken bijvoorbeeld hun stemrecht en de directe dialoog nog te weinig doortastend als instrument om invloed uit te oefenen op het beleid van de bedrijven waarin ze investeren. Bedrijven missen zo de steun van deze belangrijke aandeelhouders bij het verduurzamen van hun beleid.”

Green bonds wint aan populariteit
De VBDO heeft dit jaar voor het tweede opeenvolgende jaar onderzocht hoeveel verzekeraars beleggen in green bonds. Dat zijn leningen die worden ingezet om bijvoorbeeld in duurzame energie te investeren. Ongeveer 45 procent (tegen 31 procent vorig jaar) heeft green bonds in hun portefeuille. De omvang blijft echter gering. In de meeste gevallen maken dit soort leningen minder dan een procent van de obligatieportefeuille uit.

Het Verbond van Verzekeraars ontvangt eerste exemplaar
Het eerste exemplaar van het rapport wordt maandag 30 november uitgereikt door Giuseppe van der Helm aan de heer Richard Weurding, algemeen directeur van Verbond van Verzekeraars. In een verklaring aan de VBDO deelt het Verbond van Verzekeraars mee dat zij positief staat tegenover het jaarlijkse onderzoek naar het duurzaamheidsbeleid van de grotere in Nederland actief zijnde verzekeringsgroepen. Weurding: “Maatschappelijk verantwoord beleggen staat hoog op de agenda binnen het Verbond. Het Verbond streeft ernaar om op dit gebied samen met de overheid en stakeholders te komen tot een convenant.”

Het onderzoek is mogelijk gemaakt door Oxfam Novib.

Share Button