Concept Regeling groenprojecten 2016 naar de Tweede Kamer

Staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu heeft een Concept regeling groenprojecten 2016 naar de Tweede Kamer gestuurd. Deze regeling zal de huidige Regeling groenprojecten 2010 vervangen. De regeling bevat regels voor projecten in Nederland die in het belang zijn van de bescherming van het milieu. Er wordt gestreefd naar inwerkingtreding van deze regeling met ingang van 1 februari 2016.

De voorliggende regeling biedt nieuwe groenprojecten een kans. Deze projecten lopen uiteen van behoud van natuur, bos en landschap tot duurzame tuinbouw en melkveehouderij, circulaire economie, duurzame energieopwekking en -besparing, duurzame mobiliteit en duurzame bouw.

De Regeling groenprojecten 2016 is aangepast aan de nieuwe staatssteunregels die in werking zijn getreden naar aanleiding van de modernisering van het Europese staatssteunbeleid, duurzame ontwikkelingen van de afgelopen 5 jaar en de huidige speerpunten van milieubeleid.

De vereiste samenwerking tussen beleggers, banken en groenprojecten is onveranderd gebleven.

Share Button