Goede score VN voor ASN Bank

De ASN Bank scoort heel goed ten opzichte van andere beleggers in de vergelijking voor de Principles for Responsible Investment (PRI). In 2010 ondertekende de ASN Bank deze regels. Daarmee is ASN Bank lid van een wereldwijde organisatie van meer dan 1200 institutionele beleggers, banken en vermogensbeheerders. Zij werken samen om maatschappelijk verantwoord beleggen verder te ontwikkelen.

Rapportage

Een verplicht onderdeel van ons PRI-lidmaatschap is de jaarlijkse rapportage over de duurzaamheid van onze beleggingsfondsen. Daarin laten de leden zien hoe duurzaamheidsfactoren onderdeel zijn van de bedrijfsvoering, het beleid, de procedures en de afspraken met de fondsbeheerders die het beleid uitvoeren. De PRI-organisatie vergelijkt de uitkomsten met die van de andere leden.

Goede scores
De ASN Bank scoort heel goed ten opzichte van andere beleggers. Op bijna alle onderdelen behaalde de bank de maximale score. ASN Bank wordt ervoor beloond dat ze zelf het duurzaamheidsbeleid bepalen, dat dit beleid alomvattend is, en dat ze goede procedures hebben om het beleid te waarborgen. En voor het feit dat ze nooit prioriteit aan financiële overwegingen geven ten koste van duurzame overwegingen.

Ook aan de externe uitvoerende fondsbeheerders geeft ASN Bank duidelijke duurzame kaders. Voor hen is het duurzaamheidsbeleid leidend bij de uitvoering van het beheer en bij beslissingen op duurzaamheidsvlak. Zo is duurzaamheid altijd gewaarborgd.

Wat zijn de PRI?
De Verenigde Naties introduceerden de PRI in 2006. Ze vormen een verzameling beste praktijken voor vermogensbeheerders. Centraal staat dat deze in hun beleggingsproces rekening houden met milieu, maatschappij en goed bestuur.

Ook bieden de PRI beleggers een platform om samen – en dus met meer invloed – de dialoog aan te gaan met ondernemingen. Leden kunnen bijvoorbeeld samen agendapunten indienen op aandeelhoudersvergaderingen van ondernemingen. Zoals voorstellen op het gebied van klimaat en mensenrechten.

Lees het Engelstalige rapport (pdf)

Share Button