Duurzaamheid BNG Bank krijgt ‘Prime’ rating

Bron
BNG Bank

Oekom Research, een toonaangevend ratingbureau op het gebied van duurzaamheid, heeft in december 2016 aan BNG Bank de rating C ‘prime’ toegekend. De ‘prime’ kwalificatie houdt in dat Oekom BNG Bank als een duurzame bank beschouwt.

​In de ogen van Oekom kwalificeren de aandelen en obligaties van BNG Bank als duurzame belegging. Als sterke punten ziet Oekom onder meer het sterke maatschappelijke karakter van de leningenportefeuille en de initiatieven op het gebied van financiering van duurzame investeringen. Ook op het gebied van corporate governance en personeelsbeleid scoort de bank goed.

Als voornaamste punt ter verbetering noemt Oekom het expliciet verankeren van duurzaamheidsrichtlijnen in het kredietproces. Daarbij moet worden opgemerkt dat in het ratingtraject de gepubliceerde gegevens per eind april 2016 als uitgangspunt heeft genomen. De initiatieven van de bank op het gebied van duurzaamheid nadien, waaronder de aanscherping van het duurzaamheidsbeleid, zijn maar beperkt van invloed geweest op de score.

Download het beoordelingsrapport (pdf)

Share Button