Bert Scholtens benoemd tot hoogleraar Duurzaam Bankieren en Financieren

Bert Scholtens is per 1 maart benoemd tot hoogleraar Duurzaam Bankieren en Financieren aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij was sinds 2004 al bijzonder hoogleraar op het gebied van Duurzame Economie. In zijn nieuwe functie zal Scholtens onderwijsprogramma’s ontwikkelen en coördineren waarin Economie, Financiering en Duurzaamheid samenkomen. Daarnaast zal hij deelnemen aan het reguliere onderzoeksprogramma Economics, Economtrics & Finance.

“Deze benoeming is een erkenning voor de onderwijs- en onderzoekslijn die ik zelf heb opgezet. De Rijksuniversiteit Groningen is een goede omgeving om die lijn verder te ontwikkelen”, stelt Scholtens. “Mijn doel is om duurzaamheid in financiering en bankieren kritisch en systematisch te analyseren. Ik wil studenten bij dit onderwerp betrekken door hen duurzaamheid te laten onderzoeken en door hen te begeleiden bij hun scripties.”

Financiële prestaties en duurzaamheid

Binnen het onderzoeksprogramma Economics, Econometrics and Finance (EEF) richt Scholtens zijn onderzoek voornamelijk op de wisselwerking tussen financiering of belegging en klimaat, milieu en sociale verhoudingen. “Mijn aandacht gaat uit naar de wederzijdse invloed op prestaties en risico’s. Zijn financiële prestaties en risico’s van bedrijven bepalend voor die op het gebied van duurzaamheid of is het andersom? Financiële prestaties worden bijvoorbeeld gemeten in rendement op activa, bedrijfs- en marktrisico’s, terwijl duurzaamheid onder meer wordt gemeten in emissie, vervuiling en gebruik van grondstoffen.”

Curriculum Vitae

Bert Scholtens (Loppersum, 1959) studeerde algemene economie aan de RUG en promoveerde in 1994 aan de Universiteit van Amsterdam op het proefschrift ‘Towards a theory of international financial intermediation’. Sinds 1999 doceert hij aan de RUG, waar hij in 2004 werd benoemd tot hoogleraar Duurzaamheid en Financiële Instellingen. In 2010 werd hij bijzonder hoogleraar in The Economics of Sustainability op de ‘J.L. Boumaleerstoel’. Scholtens is sinds 2012 ook hoogleraar Banking and Finance aan de University of St Andrews School of Management (Schotland).

Share Button