NN IP neemt groene obligaties op in recent opgericht duurzaam multi-asset fonds

NN IP voegt groene obligaties toe aan het recent gelanceerde NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable sub-fonds • Het opnemen van groene obligaties versterkt het duurzame profiel van het fonds omdat deze obligaties een directe en meetbare impact hebben op het milieu.

Na de recente herlancering van het NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable fonds op 15 december 2016 en de geconstateerde belangstelling van particuliere en institutionele beleggers die zoeken naar manieren om een positieve bijdrage aan het milieu te leveren, is NN Investment Partners gestart met het opnemen van groene obligaties in dit duurzame multi-asset fonds.

Om het duurzame profiel van het fonds verder te versterken hebben we een substrategie toegevoegd die zich richt op groene obligaties (voornamelijk uitgegeven door semi-staatsinstellingen en supranationale instellingen). Deze strategie is gerelateerd aan het NN (L) Euro Green Bonds fonds, dat werd gelanceerd in maart 2016. Dit allereerste obligatiefonds gericht op groene obligaties (in euro’s, heeft sinds zijn oprichting een outperformance behaald van meer dan 1,3%* ten opzichte van de benchmark. Om ervoor te zorgen dat de beleggingen echt duurzaam zijn en niet slechts een ‘groen laagje’ hebben, voeren we een onafhankelijke beoordeling uit of de Green Bond Principes van de International Capital Market Association worden nageleefd en passen we een aanvullende emittentscreening toe op basis van milieucriteria.

Siu-Kee Chan, Senior Portfolio Specialist, Multi-Asset, bij NN Investment Partners, licht toe: “Deze groene obligaties hebben een directe en meetbare impact op het milieu, zonder extra kosten, omdat deze obligaties op dezelfde manier zijn geprijsd als niet-groene obligaties, uitgegeven door dezelfde emittent. We zijn ook van plan om onze klanten te voorzien van impactrapportages. Dit zal bijdragen aan transparantie. We kunnen bijvoorbeeld laten zien hoeveel iedere belegde euro jaarlijks bijdraagt aan de reductie van de uitstoot van broeikasgassen.”

Verantwoord beleggen is gestaag en onomkeerbaar een gangbare beleggingsmethode aan het worden, en met goede reden. Bij NN IP zijn actieve betrokkenheid bij de bedrijven waarin we beleggen en volledige integratie van ESG-factoren (Environmental, Social, Governance) inmiddels standaardelementen in onze beleggingsprocessen. Dit illustreert onze overtuiging dat ESG kan worden gebruikt als een extra bron van rendement.

Het NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable fonds biedt een alles-in-één beleggingsoplossing, die klanten in staat stelt om verantwoord en met impact te beleggen, zonder daarvoor financiële compromissen te hoeven sluiten. Afhankelijk van de beleggingscategorie wordt gebruik gemaakt van een specifieke benadering voor opname in het fonds, met behulp van zowel ESG- als financiële criteria, die het mogelijk maakt om te beleggen in een gediversifieerde portefeuille van Europese aandelen en in euro’s genoteerde vastrentende instrumenten.

Het NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable fonds is een sub-fonds van NN (L) Patrimonial (SICAV), gevestigd in Luxemburg, en beschikt over de vereiste vergunning van de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) in Luxemburg. Diverse aandelenklassen van het sub-fonds zijn momenteel geregistreerd in Luxemburg, Oostenrijk, België, Tsjechië, Griekenland, Spanje, Frankrijk, Zweden, Slowakije en Chili.

Share Button