Hightech-leveranciers voor wind- en zonne-energie bieden mogelijk uitzicht op aantrekkelijke rendementen

Hightech-leveranciers voor de onshore wind- en zonne-energiesector bieden potentieel de beste kansen voor beleggers, door het overschakelen van de wereld naar schonere energie, aldus NN Investment Partners (NN IP).

“Onshore wind- en zonnepaneeltechnologieën hebben de afgelopen tijd snelle vooruitgang geboekt en stevenen af op exponentiële groei in de komende drie decennia. Ze profiteren van toenemende politieke steun van de internationale gemeenschap voor een transitie naar schonere energie, dit in reactie op de dreiging van klimaatverandering”, zegt Huub van der Riet, Lead Portfolio Manager, Impact Investing, NN Investment Partners.

Huub van der Riet licht toe: “Hoogkwalitatieve bedrijven die in deze sectoren hoge schaalvoordelen hebben, profiteren van innovaties en hoge toetredingsdrempels, bieden mogelijk uitzicht op aantrekkelijke beleggingsrendementen. Andere vormen van schone technologieën, zoals geothermische energie, biomassa en het afvangen van koolstofdioxide, dat gepaard gaat met het verzamelen van CO2-uitstoot van fossiele brandstoffen en de ondergrondse opslag daarvan, zijn ofwel te beperkt qua omvang door hun afhankelijkheid van aanwezige hulpbronnen, of onbetaalbaar.”

“Onshore windenergie en energie via zonnepanelen bieden mogelijk de beste beleggingskansen, maar het vereist een zorgvuldige afweging van diverse factoren wanneer je belegt in bedrijven die deel uitmaken van de wereldwijde waardeketen van technologieën voor schone energie. Beleggers moeten onder andere inzicht hebben in de ontwikkeling van de technologieën, de concurrentiekracht in kostenopzicht, de noodzaak van ondersteunende regelgeving, en de technische uitdagingen in verband met transmissie en geografische geschiktheid.”

Een nieuw rapport gepubliceerd door NN IP, met de titel “Clean energy: a look at the investment opportunities”, identificeert onshore wind als de goedkoopste van de volwassen, schaalbare hernieuwbare energietechnologieën. NN IP verwacht substantiële groei voor dit segment.

Het rapport vermeldt dat kostenreducties niet het gevolg zijn van een verlaging van de turbineprijzen, maar van technologische verbeteringen, zoals langere wieken, hogere masten en betere processen en materialen. Het verrichten van onderhoud is een inkomstenbron die zal groeien naarmate het totaal aantal aangelegde windmolens toeneemt. Daarnaast is het aandeel van de vraag van grote nutsbedrijven aanzienlijk gedaald. In 2008 waren zij nog 50% van de jaarlijkse vraag en nu nog maar 15%, hetgeen dat de vooruitzichten voor de winstgevendheid van turbinemakers verbeterd heeft.

Een ander belangrijk groeigebied is zonnecelenergie. Het rapport geeft aan dat zonnecelsystemen bestaan ​​uit omvormers, montagesystemen, bekabeling en monitoring, die samen worden aangeduid als “balance of systems” (BOS) componenten. Deze componenten, in het bijzonder omvormers, herbergen een groot potentieel voor kostenreductie. Bepaalde bedrijven op dit gebied bieden goede beleggingskansen, doordat ze een uniek aanbod hebben van producten die bijdragen aan meer efficiëntie en lagere kosten.

Huub van der Riet: “In de tijd die voor ons ligt, vormt de opslag van energie een grote uitdaging. Met de eerste generatie batterijen was dat niet op een efficiënte manier mogelijk. Zoals gezegd zal technologische innovatie essentieel zijn en uiteindelijk zullen er producenten met goede oplossingen opstaan. Juist die producenten zijn zeer interessant.”

Share Button